Topic outline

 • Välkommen!


  • Not available unless: You belong to H10 (Oodi)
   Questionnaire icon
   Kurssipalaute / LC-5410, H10 Questionnaire
  • Not available unless: You belong to H10 (Oodi)
   URL icon
   Zoom URL
  • File icon

   Gemensam europeisk referensram för språklig kompetens.

  • Not available unless: You belong to H10 (Oodi)
   URL icon
   Studerandenas önskemål / teman URL

   Nu får du önska vilka teman tas upp under kursen. 

   Svara kort. Du kan skicka flera svar om du har många idéer. Du kan också skicka dina svar på finska om du inte vet orden på svenska.

  • Not available unless: You belong to H10 (Oodi)
   URL icon
   Studerandenas önskemål / grammatik URL

   Vi kommer att gå igenom också lite grammatik under kursen. Nu får du säga om det finns något du tycker är svårt och vill träna mera.

   Du får använda finska på dina svar.