Topic outline

 • Välkommen!

  info_tiivis

  • Not available unless: You belong to H07 (Oodi)
   Questionnaire icon
   Kurssipalaute / LC-5410, H07 Questionnaire
  • Not available unless: You belong to H07 (Oodi)
   URL icon
   Universitetets feedback-enkät URL

   Fyll i också den här enkäten.

  • Om du är intresserad av att fortsätta studera svenska och vill fördjupa dina kunskaper, 
   så rekommenderar jag varmt följande kurser:  • Not available unless: You belong to H07 (Oodi)
   URL icon
   Zoom URL
  • Not available unless: You belong to H07 (Oodi)
   Forum icon
   Allmän information under kursen Forum
  • Not available unless: You belong to H07 (Oodi)
   URL icon
   Studerandenas önskemål / teman URL

   Nu får du önska vilka teman tas upp under kursen. Är du intresserad av bygga något? Vad? Eller är maskiner din grej? Hurdana?

   Svara kort. Du kan skicka flera svar om du har många idéer. Du kan också skicka dina svar på finska om du inte vet orden på svenska.

  • Not available unless: You belong to H07 (Oodi)
   URL icon
   Studerandenas önskemål / grammatik URL

   Vi kommer att gå igenom också lite grammatik under kursen. Nu får du säga om det finns något du tycker är svårt och vill träna mera.

   Du får använda finska på dina svar.

  • Not available unless: You belong to H07 (Oodi)
   File icon
   Kursintroduktion File PDF
  • File icon

   Gemensam europeisk referensram för språklig kompetens.

  • Not available unless: You belong to H07 (Oodi)
   Questionnaire icon
   "Halvvägs-feedback" Questionnaire