Topic outline

 • General

  Vastuuopettaja / Teacher

  Arja Blanco

  (See below for English.)


  Osaamistavoitteet

  Opintojakso saksa 1 on saksan kielen alkeiskurssi. Kurssin suoritettuasi sinulla on perustaitoja keskusteluun saksankielisissä maissa ja työelämässä. Osaat esittäytyä ja kertoa itsestäsi sekä työstäsi, ilmaista mielipiteesi, asioida mm. ravintolassa, hotellissa ja ostoksilla, kirjoittaa sähköpostin sekä kertoa maastasi.  Sisältö

  Saksan ääntäminen, kieliopilliset perusrakenteet kuten verbin taivutus, artikkelit ja sijamuodot, kuullunymmärtämisen ja suullisen kommunikaation harjoittelu sekä lyhyitä kirjoitustehtäviä. Kurssi koostuu videotapaamisista sekä itsenäisesti suoritettavista verkkotehtävistä. Videotapaamisissa suullisilla harjoituksilla on keskeinen osa. Lisäksi käsitellään saksankielisten maiden maantuntemusta.  Tärkeää tietää

  Kurssi suoritetaan etäopiskeluna 1. periodissa. Kahdesti viikossa on videotapaamisia Zoomissa, joihin linkit löytyvät MyCoursesista. Videotapaamisissa on pakollinen läsnäolo. Kahdesti voi olla poissa.

  Videotapaamiset alkavat opetuksen alkuaikaan, mutta eivät välttämättä kestä koko 90/135 minuuttia. Opetustuokion lisäksi niiden aikana tehdään runsaasti suullisia paritöitä Zoomissa. Lisäksi kurssiin kuuluu itsenäisiä verkkotehtäviä. 

  Kotitehtävät sekä lisäharjoitukset suoritetaan itsenäisesti MyCoursesin avulla. Kappalekohtaiset lisäharjoitukset ovat vapaaehtoisia, kahden kappaleen välein olevat pienet testit ovat pakollisia. 

  Osiosta "Kursplan und Hausaufgaben" näet, mitä kullakin tunnilla on tehty ja mitä sinun tulee tehdä ennen seuraavaa opetuskertaa. Huomaa, että itsenäisiä tehtäviä on paljon, joten älä jätä kaikkea viimeiseen iltaan. 


  Videotapaamisissa läsnäolo on pakollinen!


  Kirja: Freut mich 1 (Otava)

  Huom! Hanki kirja jo ensimmäiselle tunnille!
  Goals

  The course German 1 for is a beginners' course. After the course you have basic skills to have a conversation in German speaking countries and working life. You can introduce yourself and tell about your work, express your opinion, and communicate e.g. in a restaurant, hotel or when shopping, write an email, and tell about your country.  Content

  Pronunciation, basic grammar structures like verb conjugation, articles and cases, listening comprehension and oral communication skills, as well as short written assignments. The course consists of remote teaching and independent study with online-materials. Oral conversation exercises have a central role in the video meetings. Additionally, you'll get an introduction to the culture of German speaking countries.  Important to know

  The course is organized as remote teaching in the first period. You have video classes twice a week. You can find the links to the Zoom meetings in MyCourses. The video meetings are mandatory. You can be absent twice.

  The video meetings start at the time the course starts, but they don't necessarily last 90/135 minutes. In addition to teaching session, there will be several oral partner exercises in Zoom during these meetings. Additionally, there are online exercises to be done as independent work.

  The online exercises under each chapter are voluntary. The small tests after two chapters are mandatory.

  Under "Kursplan und Hausaufgaben" you can see, what was done in the class and what you should do before the next class. Please, note that the course includes a lot of independent studying, so don't leave everything for the last evening.


  Mandatory attendance at video meetings.


  Book: Freut mich 1 (Otava)

  Important: Get the book already for the first class!


  The book is Finnish-German, but you can find translations of all the exercises in the book in MyCourses, so you can attend the course even if you don't know any Finnish.