Topic outline

 • General

  Vastuuopettaja / Teacher

  Arja Blanco

  (See below for English.)


  Osaamistavoitteet 

  Opintojakson saksa 2 - työelämän saksaa suoritettuasi  osaat ilmaista mielipiteitäsi monin eri tavoin, keskustella työelämästä, työnhausta, opiskelusta, asumisesta sekä kuvailla ihmisiä ja asioita.


  Sisältö 

  Kielioppi: Sivulauseen sanajärjestys, perfekti, imperfekti, sijamuodot (nominatiivi, akkusatiivi, datiivi, genetiivi), prepositioita (datiivi- ja vaihtoprepositiot), infinitiivi ja zu-partikkeli, adjektiivin taivutus, imperatiivi. 

  Teemat: Opiskelu, asuminen, työelämä, matkailu, urheilu, karnevaali, Wien, Berliini, Zürich, Frankfurt, Reininmaa.


  Tärkeää tietää 

  Kurssi toteutetaan etäopetuksena. Etäopetusta Zoomin välityksellä on kerran viikossa. Kotitehtävät sekä lisäharjoitukset suoritetaan itsenäisesti MyCoursesin avulla. Jokaisessa kappaleessa on digitaalisia lisäharjoituksia. Lisäksi kahden kappaleen välein on pieni testi, joka on pakollinen osa kurssisuoritusta. Testin voi tehdä kahdesti. Osiosta "Kursplan und Hausaufgaben" näet, mitä kullakin tunnilla on tehty ja mitä sinun tulee tehdä ennen seuraavaa opetuskertaa. 


  Zoom-tunneilla on pakollinen läsnäolo. Poissa voi olla kahdesti. Jos sinulle tulee useampi poissaolo, ole yhteydessä kurssin opettajaan asiasta mahdollisimman pian.


  Kirja: Freut mich 2 (Otava)

  Huom! Tarvitset kirjan jo ensimmäiselle tunnille.
  Goals

  After the course German 2 for professional needs you can express your opinions in many different ways, talk about working life and job hunting, studying, living, and leisure time, as well as describe people and things.


  Content

  Grammar: Word order in subordinate clauses, perfect tense, imperfect tense, cases (nominative, accusative, dative, genitive), prepositions (dative, and two-case prepositions), infinitive and particle "zu", adjective declension, imperative. 

  Themes: Studying, living, working life, traveling, sports, carneval, Vienna, Berlin, Zurich, Frankfurt, Rhineland.


  Important to know

  The course is organized as remote teaching. Once a week youhave a class in Zoom. Homework and extra exercises are done independently using MyCouses. Each chapter contain digital exercises. Additionally, there are small tests after 2 chapters, and they are obligatory. The tests can be done twice. Under "Kursplan und Hausaufgaben" you can see, what was done in class and what you should do before the next class. 


  Mandatory attendance at remote classes. You can be absent twice. If you have to be absent more often, contact your teacher as soon as possible about it.


  Book: Freut mich 2 (Otava)

  Important: You need the book already on the first class!


  The book is Finnish-German, but you can find translations of all the exercises in the book in MyCourses, so you can attend the course even if you don't know any Finnish.