Topic outline

 • Startseite

  Vastuuopettaja / Teacher

  Hans-Joachim Schulze

  (See below for English.)


  Osaamistavoitteet

  Opintojakson Saksa 2 suoritettuaan opiskelija osaa ilmaista mielipiteitään monin eri tavoin, keskustella työelämästä, työnhausta, opiskelusta, asumisesta sekä kuvailla ihmisiä ja asioita.


  Sisältö

  Kielioppi: Sivulauseen sanajärjestys, perfekti, imperfekti, sijamuodot (nominatiivi, akkusatiivi, datiivi, genetiivi), prepositioita (datiivi- ja vaihtoprepositiot), infinitiivi ja zu-partikkeli, adjektiivin taivutus, imperatiivi. 

  Teemat: Opiskelu, asuminen, työelämä, matkailu, urheilu, karnevaali, Wien, Berliini, Zürich, Frankfurt, Reininmaa.


  Tärkeää tietää

  Kurssilla opiskellaan monimuotoisesti. Osiosta "Kursplan und Hausaufgaben" näet, mitä kullakin tunnilla on tehty ja mitä sinun tulee tehdä ennen seuraavaa opetuskertaa. Huomaa, että itsenäisiä tehtäviä on paljon, joten älä jätä kaikkea viimeiseen iltaan.


  Kontaktitunneilla pakollinen läsnäolo (80%).


  Kirja: Freut mich 2 (Otava)

  Huom! Tuo kirja jo ensimmäiselle tunnille!  Goals

  After the course German 2 you can express your opinions in many different ways, talk about working life and job hunting, studying, living, and leisure time, as well as describe people and things.


  Content

  Grammar: Word order in subordinate clauses, perfect tense, imperfect tense, cases (nominative, accusative, dative, genitive), prepositions (dative, and two-case prepositions), infinitive and particle "zu", adjective declension, imperative. 

  Themes: Studying, living, working life, traveling, sports, carneval, Viena, Berlin, Zurich, Frankfurt, Rhineland.


  Important to know

  The course is organized using blended learning. Under "Kursplan und Hausaufgaben" you can see, what was done in class and what you should do before the next class. Please, note that the course includes a lot of independent studying, so don't leave everything for the last evening.


  Mandatory attendance at classes (80%).


  Book: Freut mich 2 (Otava)

  Important: Bring the book already to the first class!


  The book is Finnish-German, but you can find translations of all the exercises in the book in MyCourses, so you can attend the course even if you don't know any Finnish.