Topic outline

 • Добро пожаловать на курс!

  Huom! Opetus järjestetään etänä Zoomissa. Vasemmalla olevaan palkkiin tulee jokaiselle oppitunnille oma "sivu". Oppitunnin sivulla heti alussa on Zoom-linkki kyseiselle tunnille.

  Osaamistavoitteet 

  Kurssin suoritettua syvennät ja laajennat venäjän kielen taitoa ja Venäjän maantuntemusta. Selviydyt rutiininomaisimmissa suullisissa työ- ja arkielämän viestintätilanteissa ja tunnet niihin liittyvää venäläistä tapakulttuuria. Ymmärrät tuttuihin aihepiireihin liittyvien tekstien keskeisen sisällön ja kykenet kirjoittamaan lyhyitä kirjallisia viestejä apuneuvoja hyväksi käyttäen.

   

   
  Sisältö 

  Kielen perusrakenteiden ja -sanaston suullinen ja kirjallinen harjoittelu yksinkertaisissa tilanteissa, kuullunymmärtämisen harjoituksia, Venäjän maantuntemusta.

   
  Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet 

  Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa, aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä.
  Yhdistetty kirjallinen ja suullinen tentti
  Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa.        

   
  Työmäärä toteutustavoittain 

  1. Lähiopetus 36 h

  2. Itsenäinen opiskelu: oppimistehtävät, ml. verkkotehtävät, sekä luennoille ja tentteihin valmistautuminen 42 h

  3. Tentit (kirjallinen ja suullinen) 3 h

   
  Oppimateriaali 

  Olia Dolmatova, Ekaterina Novacac (2017) Tochka RU 1. ISBN 978-5-9908983-0-1, kappaleet 3-6 sekä verkkomateriaali ja kurssilla jaettava lisäaineisto

   
   

  Oppikirja on saatavilla monesta suomalaisesta verkkokaupasta.

  Ruslaniasta saa pienen opiskelija-alennuksen promokoodilla "Seraya-Rautaneva"

  https://ruslania.com/fi/ 

  Oppikirjan audiomateriaalit löytyvät tästä linkistä:

  https://www.tochkaru-book.com/en/

  Arvosteluperiaatteet   
  Loppuarvosanaan vaikuttavat tuntityöskentely (25%), kotitehtävät (25%), suullinen tentti (25%) ja kirjallinen tentti (25%)