Topic outline

 • Добро пожаловать на курс!

  Kurssi järjestetään etäopetuksena Zoomissa. Внимание! Osiot palkissa heti toisena on pysyvä Zoomi-linkki oppitunneille.

  Tästä sivusta voi ladata oppikirjan audiomateriaalit:

  https://www.tochkaru-book.com/en/

  Keskiviikkoisin aina mahdollisuuden mukaan pidän vastaanottotunnin, sinne voi varata aikaa, jos jotain askarruttaa tai tarvitsee tukiopetusta.

  Arvosteluperiaatteet

  Loppuarvosanaan vaikuttavat tuntityöskentely (25%), kotitehtävät  (25%), suullinen tentti (25%) ja kirjallinen tentti (25%). Erityistä huomiota saavat laadukkaasti ja säännöllisesti tehdyt kotitehtävät.

  До встречи на уроках!


  Osaamistavoitteet 

  Kurssin suoritettuasi osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja tilannekohtaista tapakulttuuria noudattaen liike-elämän rutiininomaisissa, tiedonvaihtoon rajoittuvissa viestintätilanteissa. Osaat ilmaista ymmärrettävällä tavalla tiedossasi olevia konkreettisluonteisia asioita ja vahvistaa tai muuttaa informaatiota. Osaat laatia niihin liittyviä lyhyitä sähköpostiviestejä apuneuvoja hyväksi käyttäen.

   
  Sisältö 

  Tavanomaisten työelämän kannalta viestintätilanteiden suullinen ja kirjallinen harjoittelu, sähköposti- ja puhelinviestinnän perusasioita- ja rakenteita, kuullunymmärtämistä ja aitojen tilanteiden mallintamista. Hyvin yksinkertaisten esitelmien harjoittelua.

   
  Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet 

  Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa, aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä. Yhdistetty kirjallinen ja suullinen tentti. Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa.        

   

   
  Työmäärä toteutustavoittain 

  1. Lähiopetus: 36 h

  2. Itsenäinen opiskelu: kirjalliset oppimistehtävät ja verkkotehtävät sekä luennoille ja tentteihin valmistautuminen 42 h

  3. Tentit (kirjallinen ja suullinen): 4 h

   
  Oppimateriaali 

  Olia Dolmatova, Ekaterina Novacac (2019) Tochka RU A2. ISBN 978-5-00122-994-0, kappaleet 2.3-3 sekä verkkomateriaali ja kurssilla jaettava lisäaineisto