Topic outline

 • Добро пожаловать на курс!

  Osaamistavoitteet 

  Osaat kertoa perustietoja työpaikasta ja yrityksestä sekä laatia yritysvierailuun liittyviä kirjallisia viestejä apuneuvoja hyväksi käyttäen. Osaat keskustella tutuista aiheista ja tehdä keskustelussa myös aloitteita. Havainnoit ja kokoat itsellesi tärkeätä tietoa sisällöltään ennustettavista teksteistä.

   
  Sisältö 

  Työelämässä tavanomaisten viestintätilanteiden suullinen ja kirjallinen harjoittelu, kuullunymmärtämistä ja aitojen tilanteiden mallintamista, mm. yrityksen vieraiden vastaanottaminen. Hyvin yksinkertaisen yritysesittelyn harjoittelua.

   
  Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet 

  Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa, aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä.
  Yhdistetty kirjallinen ja suullinen tentti
  Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa.

   
  Työmäärä toteutustavoittain 

  1. Lähiopetus: 36 h

  2. Itsenäinen opiskelu: kirjalliset oppimistehtävät ja verkkotehtävät sekä luennoille ja tentteihin valmistautuminen 42 h

  3. Tentit (kirjallinen ja suullinen): 4 h

   
  Oppimateriaali 

  Ojanen, Sirkka-Liisa - Laurila-Hellman, Erja - Prokkola, Irina (2013) Sekret uspeha. Yrityksen viestintää. ISBN 978-952-60-5135-2, sekä verkkomateriaali ja kurssilla jaettava lisäaineisto

   
  Korvaavuudet 

  Korvaa kurssin LC-8133 Liike-elämän venäjää 3.

  Arvosteluperiaatteet      Loppuarvosanaan vaikuttavat tuntityöskentely (25%), kotitehtävät (25%), suullinen tentti (25%) ja kirjallinen tentti (25%)

  Экзамен будет на последнем уроке 15.10.