Osion kuvaus

 • Kurssin etusivu

  Tervetuloa kurssille!

  Kurssi toteutetaan tänä vuonna verkkokurssina. Kurssilla pidetään tänä vuonna luennot, tehdään harjoitustyö ja kurssi päättyy tenttiin.

  Kurssin sisältö ja aikataulut (koskee tätä kurssikertaa): 

  Luentojen ajankohdat ja aiheet Ti ja To 10.15-11.45 (Zoom), alustava, voi tulla muutoksia, ei sitova

  •20.4. Kurssin aloitus. Kiinteistötalous ja -arviointi. Kiinteistöarvioinnin perusteet, Kauko Viitanen
  •22.4. Kiinteistömarkkina-analyysi. Harjoitustyön anto. Kauko Viitanen, ja Kaisu Pienimäki, JLL
  •27.4. Kiinteistömarkkinoiden analysointityökalu Datscha, Emma Kaasinen, Datscha
  •29.4. Kiinteistötekniikan perusteet 1, Kirsikka Riekkinen
  •4.5. Kiinteistötekniikan perusteet 2, Kirsikka Riekkinen
  •6.5. Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt, Kauko Viitanen
  •11.5. Arviointimenetelmät 1, Markkina- ja tuottolähestymistavat, Kauko Viitanen
  •18.5. Arviointimenetelmät 2, Kustannuslähestymistapa, energiatehokkuus ja tilastolliset menetelmät, Ari Laitala, Sykli
  •20.5. Korvausarviointi, Kauko Viitanen
  •25.5. Arvioinnin tarkkuus, auktorisointi, eettiset säännöt, Kauko Viitanen

  Harjoitustyö
  Harjoitustyössä laaditaan valittua aluetta koskeva kiinteistömarkkina-analyysi. Harjoitustyö voidaan tehdä yksin tai parityönä. Tekijät tai tekijäparit ilmoitetaan yliopisto-opettaja Anahita Rashidfarrokhille, joka toimii myös työn ohjaajana. Harjoitustyö annetaan luennolla 22.4., jolloin myös kerrotaan tarkemmat toteuttamistavat. Harjoitustyössä käytetään apuna Datschan kiinteistömarkkinoiden analysointityökalua, joka esitellään luennolla 27.4. ja johon opiskelijoille luodaan käyttäjätunnukset (vaatii ehtojen hyväksymisen). Datschan työkalun osalta ohjaajana toimii Emma Kaasinen, joka kertoo tarkemmin työkalusta, sen käytöstä ja järjestelmään sisältyvistä tiedoista, työkalun käyttöön liittyvistä ehdoista ja ohjauksen antotavoista. Lisäksi apuna voidaan käyttää Helsingin kaupungin kiinteistökarttaa sekä muuta verkkomateriaalia. Työ on mahdollista tehdä myös ilman Datschan työkalua. Fyysisiä kohdevierailuja ei tehdä. Harjoitustyö palautetaan viimeistään 25.5.

  Tentti ja tenttivaatimukset

  • Tenttikertoja on kolme vuoden 2021 aikana. Ensimmäinen tentti pidetään 3.6.2021 klo 9:00-12:00 verkossa. Tenttiin ilmoittaudutaan normaalisti WebOodissa viimeistään viikkoa aikaisemmin. Tenttivaatimukset esitetään jäljempänä.
   Tenttikysymykset annetaan klo 9:00 kurssin sivulla MyCourses-sivustolla.
   Vastaukset täytyy jättää viimeistään 11:59. Myöhästyneitä vastauksia ei arvostella.
   Vastattaessa saa käyttää kaikkea kurssimateriaalia, mutta suora plagiointi ja kaikenlainen yhteistyö muiden kanssa vastaamisen yhteydessä on kielletty.
   Vastaukset tarkastetaan myös plagiointityökalulla ja tarvittaessa kuulusteluvastaus voidaan hylätä. Keskenään samanlaisten vastausten yhteydessä hylätään molemmat.
   Uusintatentit syksyn alussa ja loppuvuodesta, aikoja ei ole vielä tiedossa. Muista ilmoittautuminen niihin vähintään viikkoa ennen weboodissa.
  Muutokset mahdollisia. Niistä tiedotetaan kurssisivuilla.

  Tarkennetut arviointiperusteet ja -menetelmät ja tutustuminen arviointiin (koskee tätä kurssikertaa): 
  • Tentti; luennot, harjoitustyö ja kurssilla annetut materiaalit, lähteet ja kurssikirjallisuus, arvostelu 0-5
  • Läpipääsyraja 50 % maksimipisteistä, arvosana 5 on 80 % maksimipisteistä
  –Tarkemmat ohjeet myöhemmin riippuen myös koronatilanteesta
  - Harjoitustyö arvostellaan arvosanalla 0-5 soveltaen kandidaatintyön arvosteluperusteita soveltuvin osin, tästä tarkemmin luennolla.
  - Kurssin arvosana määritetään painotettuna keskiarvona hyväksyttävästi suoritetuista tentistä (60 %) ja harjoitustyöstä (40 %).

  Tarkennettu kuormittavuuslaskelma (koskee tätä kurssikertaa): 

  Työkuormittavuuslaskelma 5 op = 135 h

  – Kontaktiopetus 15 h (Opettaja tavoitettavissa sähköpostitse ja/tai MyCourses-sivuilta)
  - Harjoitustyö 27 h
  – Itsenäistä oppimista + tentti ja siihen valmistautuminen 93 h (~500 s.)

  Oppimateriaali (koskee tätä kurssikertaa): 

  •IVSC (2017) Käännös Toivonen, S., (toim.) Kansainväliset arviointistandardit (49 s.)
  •IVSC (2014) Käännös Viitanen, K., Falkenbach, H. (toim.) Pätevyyskehys ammattimaisille arvioijille (7 s.)
  •IVSC (2014) Käännös Viitanen, K., Falkenbach, H. (toim.) Eettisten periaatteiden säännöstö ammattimaisille arvioijille (14 s.)
  –IVSC käännökset löytyvät https://www.skayry.fi/yhdistys/ oikea reuna, suomennokset
  •Kaleva, H., Oikarinen, E., Soutamo, M. (2017) Kiinteistösijoittaminen. KTI Kiinteistötieto Oy. Helsinki. (s. 11-88, 130-205, ei kuitenkaan kohtia 5.5 (2,5 s.) ja 7.3 (3 s.), yht. n. 150 s.). Hankittavissa sähköpostitse (noora.karttunen@kti.fi)  opiskelijahintaan (30 € (alv mukana)+ postitus 4,90 €). Oppimiskeskuksessa n. 10 kpl.
  -Kasso, M. (2014) Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen (s. 1-19, 99, 197-200, 323-334; yht. n. 36 s.) https://verkkokirjahylly.almatalent.fi/teos/HAIBFXBTCE#
  •Kasso, M. (2014) Kiinteistönvälitys ja –arviointi (s. 239-273; yht. n. 35 s.)  https://verkkokirjahylly.almatalent.fi/teos/DAGBFXBTCE#
  •Viitanen, K., Piispanen, P. (2021) Kiinteistöarvioinnin perusteet. e-kirja. Kiinteistömedia Oy. Helsinki. (n. 90 s.) Kustantajalta verkkokirja on saatavissa opiskelijahintaan. Osoite https://www.kiinteistomedia.fi/tuote/kiinteistoarvioinnin-perusteet-verkkokirja ja kirja näkyy uutuuksissa www.kiinteistomedia.fi etusivulla. Oppimiskeskus hankkinut joitain lisenssejä tähän.
  -Vitikainen, A. (2014) Kiinteistötekniikan perusteet (s. 1-120). Aalto-yliopisto. https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/14607/isbn9789526060026.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  • Luentomateriaalit