Topic outline

 • Tervetuloa Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaidot -kurssille!

  Kurssilla käydään läpi ja harjoitellaan työelämän keskeisiä viestintä- ja tiimityötaitoja kuten rakentavaa vuorovaikutusta, kuuntelua, statusilmaisua, toisten ideoiden laajentamista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä vaikuttavan esiintymisen ja neuvottelutaidon perusteita.

  Kurssi järjestetään ns. "flipped classroom"-toteutuksena. Tämä tarkoittaa sitä, että olennainen osa kurssia on itsenäinen valmistautuminen ennen jokaista luentoa (lukemalla artikkeleita ja katsomalla kurssivideoita, jotka löydät luentokerroittain järjestettynä vasemman puolen palkista "kurssimateriaalit"). Nämä artikkelit ja videot korvaavat perinteisesti tunneilla olleet "luento-osuudet," joilla käytäisiin läpi teoriaa. Jokainen tapaaminen käytetään teorian läpikäymisen sijaan aktiviteetteihin, joilla harjoitellaan ja syvennetään itsenäisesti jo opiskeltua materiaalia.

  Klikkaa itsesi tästä kurssin Zoom-tapaamiseen  

  Kurssin Zoom-etiketti

  • Testaa Zoomin toimivuus ajoissa (lisätietoa https://www.aalto.fi/en/services/zoom-quick-guide, apua esupport@aalto.fi )
  • Tule hyvissä ajoin paikalle, poista häiriötekijät (esim. mobiililaitteiden merkkiäänet) ja keskity Zoom-sessioon sen keston ajan sopivassa paikassa
  • Anna kameran olla päällä mutta mykistä mikrofoni silloin kun et puhu


  • Page icon

   Alla on kurssin aikataulu, josta näet sekä sen, mitä sinun tulee tehdä ennen jokaista tapaamista, että sen, mitä teemme luennolla. Huomaathan, että tunneilla ei käydä erikseen läpi luettavia artikkeleita ja katsottavia videoita. Nämä tulee siksi olla läpikäytynä ENNEN tuntia, jotta saat irti täyden hyödyn kurssista.

   Kurssi on jaettu teemoihin viikoittain seuraavasti:

   • Viikko 1 (luentokerrat 1 ja 2): Viestinnän merkitys työyhteisössä, positiivisen vuorovaikutuksen lähtökohdat
   • Viikko 2 (luentokerrat 3 ja 4): Tuloksellisen tiimityön peruselementit
   • Viikko 3 (luentokerrat 5 ja 6): Statusilmaisu ja muu nonverbaali viestintä; tarinankerronta
   • Viikko 4 (luentokerrat 7 ja 8): Vaikuttava ja vakuuttava esiintyminen
   • Viikko 5 (luentokerrat 9 ja 10): Neuvottelutaidon perusteet
   • Viikko 6 (luentokerrat 11 ja 12): Opitun näyttäminen

   ___________________________________________________________________________
   TIISTAI 8.9. (luentokerta 1)

   Ennen tapaamista:

   • Katso luentokerta 1 videot (Kts. Kurssimateriaalit)
   • Käy läpi kurssin tehtävät ("Tehtävät"-palkki vasemmassa reunassa)

   Luennolla:

   • Tutustuminen ja ryhmäytyminen
   • Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen merkitys työyhteisössä ja asiantuntijatyössä
   • Yhteistyön ja luovuuden tyypilliset esteet

   ___________________________________________________________________________
   PERJANTAI 11.9. (luentokerta 2) (huom! to luento siirretty perjantaille mursujaisten vuoksi)

   Ennen tapaamista:

   • Lue luentokerta 2 artikkelit (kts. Kurssimateriaalit)
   • Katso luentokerta 2 videot (kts. Kurssimateriaalit)
   • Valmistaudu Quiz 1:een (Tehtävä 4a; luentojen 1 ja 2 materiaalit)

   Luennolla:

   • Kuunteleminen ja hyväksyntä
   • Joo ja-viestintä positiivisen vuorovaikutuksen lähtökohtana
   • Quiz 1 (Tehtävä 4a; ohjeistus tekoajasta kurssilla)

   ___________________________________________________________________________
   TIISTAI 15.9. (luentokerta 3)

   Ennen tapaamista:

   • Lue luentokerta 3 artikkelit
   • Katso luentokerta 3 videot

   Luennolla:

    Onnistuneen tiimin luominen

    ___________________________________________________________________________

    TORSTAI 17.9. (luentokerta 4)

    Ennen tapaamista:

    • Lue luentokerta 4 artikkelit
    • Katso luentokerta 4 videot
    • Valmistaudu Quiz 2:een (Tehtävä 4b; luentojen 3 ja 4 materiaalit)

     Luennolla:

     • Keinoja tiimityön edistämiseksi
     • Quiz 2 (Tehtävä 4b; ohjeistus tekoajasta kurssilla)
      ___________________________________________________________________________

      TIISTAI 22.9. (luentokerta 5)

      Ennen tapaamista:

      • Lue luentokerta 5 artikkelit
      • Katso luentokerta 5 videot
      • Palauta tehtävä 1a tiimin kanssa MyCoursesiin klo 9.00 mennessä

      Luennolla:

      Statusilmaisu ja muu nonverbaali viestintä

      ___________________________________________________________________________

      TORSTAI 24.9. (luentokerta 6)

      Ennen tapaamista:

      • Lue luentokerta 6 artikkelit
      • Katso luentokerta 6 videot
      • Valmistaudu Quiz 3:een (Tehtävä 4c; luentojen 5 ja 6 materiaalit)

      Luennolla:

      • Tarinankerronta - tyypillisiä tarinan rakenteita
      • Quiz 3 (Tehtävä 4c; ohjeistus tekoajasta kurssilla)

      ___________________________________________________________________________

      TIISTAI 29.9. (luentokerta 7)

      Ennen tapaamista:

      • Lue luentokerta 7 artikkelit
      • Katso luentokerta 7 videot
      • Palauta tehtävä 2a: oppimispäiväkirja 1 MyCoursesiin klo 9.00 mennessä

      Luennolla:

      • Vaikuttava suullinen viestintä
      • Pitchaus

      ___________________________________________________________________________

      TORSTAI 1.10. (luentokerta 8)

      Ennen tapaamista:

      • Palauta tehtävä 1b tiimin kanssa MyCoursesiin klo 13.00 mennessä

      Luennolla:

      • Tarinankerronta- ja pitchaushaasteen puoliaikacheck: ensimmäiset pitchit ideasta ja vertaispalautetta niistä (kts. tehtävänanto 1b)
      ___________________________________________________________________________

      TIISTAI 6.10. (luentokerta 9)

      Ennen tapaamista:

      • Lue luentokerta 9 artikkelit
      • Katso luentokerta 9 videot

      Luennolla:

      Neuvottelutaidon perusteet ja neuvotteluun valmistautuminen

      ___________________________________________________________________________

      TORSTAI 8.10. (luentokerta 10)

      Ennen tapaamista:

      • Lue luentokerta 10 artikkelit
      • Katso luentokerta 10 videot
      • Valmistaudu Quiz 4:een (Tehtävä 4d; luentojen 7, 9 ja 10 materiaalit)

      Luennolla:

      • Neuvotteluharjoitus ja debriefing
      • Quiz 4 (Tehtävä 4d; ohjeistus tekoajasta kurssilla)
      ___________________________________________________________________________

      TIISTAI 13.10. (luentokerta 11)

      Ennen tapaamista:

      • Palauta tiimisi kanssa tehtävä 3 käsikirjoitus MyCoursesiin ennen tunnin alkua
      • Valmistautukaa pitämään tehtävä 3 esitys tunnilla

       Luennolla:

       Tehtävä 3 ryhmien esitykset ja keskustelu

       ___________________________________________________________________________

       TORSTAI 15.10. (luentokerta 12)

       Ennen tapaamista:

       • Valmistaudu tiimisi kanssa pitämään tehtävä 1c pitch luennolla

       Luennolla:

       • Tehtävä 1c loppupitchit
       • Loppukeskustelu ja palaute

       ___________________________________________________________________________

       TIISTAI 20.10.

       Palauta tehtävä 2b: oppimispäiväkirja 2 MyCoursesiin klo 20.00 mennessä