Topic outline

 • Tervetuloa Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaidot -kurssille!

  Kurssilla käydään läpi ja harjoitellaan työelämän keskeisiä viestintä- ja tiimityötaitoja kuten rakentavaa vuorovaikutusta, kuuntelua, statusilmaisua, toisten ideoiden laajentamista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, sekä vaikuttavan esiintymisen ja neuvottelutaidon perusteita.

  Ryhmä järjestetään verkko-opetuksena ja ns. "flipped classroom"-toteutuksena. Tämä tarkoittaa sitä, että olennainen osa kurssia on itsenäinen valmistautuminen ennen jokaista luentoa (lukemalla artikkeleita ja katsomalla kurssivideoita, jotka löydät luentokerroittain järjestettynä vasemman puolen palkista "kurssimateriaalit"). Nämä materiaalit korvaavat perinteisesti tunneilla olleet "luento-osuudet," joilla käytäisiin läpi teoriaa. Jokainen verkkotapaaminen käytetään teorian läpikäymisen sijaan aktiviteetteihin, joilla harjoitellaan ja syvennetään itsenäisesti jo opiskeltua materiaalia.

  Tutustu kurssin ohjelmaan ja aikatauluihin alempana tällä sivulla.

  -Ari / ari.kuismin(at)aalto.fi

  • Page icon

   Opetusryhmät A ja B

   Kurssilla on kaksi ryhmää, joihin opiskelijat jaetaan aakkosjärjestyksen mukaan. Paina siis mieleesi ryhmäsi, A tai B, kun ilmoitan sen ennen kurssin alkua.

   • Ryhmä A keskiviikkoisin 13.00-14.30, perjantaisin 14.45-16.15  
   • Ryhmä B keskiviikkoisin 14.45-16.15, perjantaisin 13.00-14.30

   ___________________________________________________________________________

   Alla olevasta ohjelmasta näet, (1) mitä sinun tulee tehdä ennen jokaista Zoom-tapaamista sekä (2) mitä teemme kullakin tapaamiskerralla yhdessä.

   Tapaamisissa ei kerrata luettavia artikkeleita ja katsottavia videoita. Nämä tulee siksi olla läpikäytynä ENNEN kutakin tapaamista.

   Kurssin sisältö koostuu kuudesta viikottain vaihtuvasta teemasta:

   • Viikko 1 (luentokerrat 1 ja 2): Viestinnän merkitys työyhteisössä, positiivisen vuorovaikutuksen lähtökohdat
   • Viikko 2 (luentokerrat 3 ja 4): Tuloksellisen tiimityön peruselementit
   • Viikko 3 (luentokerrat 5 ja 6): Statusilmaisu ja muu nonverbaali viestintä; tarinankerronta
   • Viikko 4 (luentokerrat 7 ja 8): Vaikuttava ja vakuuttava esiintyminen
   • Viikko 5 (luentokerrat 9 ja 10): Neuvottelutaidon perusteet
   • Viikko 6 (luentokerrat 11 ja 12): Opitun näyttäminen

   ___________________________________________________________________________

   KE 28.10. (#1)

   Ennen tapaamista:

   • Katso luentokerta 1 videot (Kts. Kurssimateriaalit)
   • Käy läpi kurssin tehtävät ("Tehtävät"-palkki vasemmassa reunassa)

   Luennolla:

   • Tutustuminen ja ryhmäytyminen
   • Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen merkitys työyhteisössä ja asiantuntijatyössä
   • Yhteistyön ja luovuuden tyypilliset esteet

   ___________________________________________________________________________
   PE 30.10. (#2)

   Ennen tapaamista:

   • Lue luentokerta 2 artikkelit (kts. Kurssimateriaalit)
   • Katso luentokerta 2 videot (kts. Kurssimateriaalit)
   • Valmistaudu Quiz 1:een (Tehtävä 4a; luentojen 1 ja 2 materiaalit)

   Luennolla:

   • Kuunteleminen ja hyväksyntä
   • Joo ja-viestintä positiivisen vuorovaikutuksen lähtökohtana
   • Quiz 1 (Tehtävä 4a: ryhmä A tekee 13:00-14:45, ryhmä B tekee 14:45-16:).

   ___________________________________________________________________________
   KE 04.11. (#3)

   Ennen tapaamista:

   • Lue luentokerta 3 artikkelit
   • Katso luentokerta 3 videot

   Luennolla:

    • Onnistunut tiimin luominen

    ___________________________________________________________________________

    PE 06.11. (#4)

    Ennen tapaamista:

    • Lue luentokerta 4 artikkelit
    • Katso luentokerta 4 videot
    • Valmistaudu Quiz 2:een (Tehtävä 4b; luentojen 3 ja 4 materiaalit)

     Luennolla:

     • Keinoja tiimityön edistämiseksi
     • Quiz 2 (Tehtävä 4b; ryhmä A tekee 13:00-14:45, ryhmä B tekee 14:45-16:00)
      ___________________________________________________________________________

      KE 11.11. (#5)

      Ennen tapaamista:

      • Lue luentokerta 5 artikkelit
      • Katso luentokerta 5 videot
      • Palauta tehtävä 1a tiimin kanssa MyCoursesiin klo 13.00 mennessä

      Luennolla:

      • Statusilmaisu ja muu nonverbaali viestintä

      ___________________________________________________________________________

      PE 13.11. (#6)

      Ennen tapaamista:

      • Lue luentokerta 6 artikkelit
      • Katso luentokerta 6 videot
      • Valmistaudu Quiz 3:een (Tehtävä 4c; luentojen 5 ja 6 materiaalit)

      Luennolla:

      • Tarinankerronta - tyypillisiä tarinan rakenteita
      • Quiz 3 (Tehtävä 4c; ryhmä A tekee 13:00-14:45, ryhmä B tekee 14:45-16:00)

      ___________________________________________________________________________

      KE 18.11. (#7)

      Ennen tapaamista:

      • Lue luentokerta 7 artikkelit
      • Katso luentokerta 7 videot
      • Palauta tehtävä 2a: oppimispäiväkirja 1 MyCoursesiin klo 13.00 mennessä

      Luennolla:

      • Vaikuttava suullinen viestintä
      • Pitchaus

      ___________________________________________________________________________

      PE 20.11. (#8)

      Ennen tapaamista:

      • Palauta tehtävä 1b tiimin kanssa MyCoursesiin klo 13.00 mennessä

      Luennolla:

      • Tarinankerronta- ja pitchaushaasteen puoliaikacheck: ensimmäiset pitchit ideasta ja vertaispalautetta niistä (kts. tehtävänanto 1b)
      ___________________________________________________________________________

      KE 25.11. (#9)


      Ennen tapaamista:

      • Lue luentokerta 9 artikkelit
      • Katso luentokerta 9 videot

      Luennolla:

      • Neuvottelutaidon perusteet ja neuvotteluun valmistautuminen

      ___________________________________________________________________________

      PE 27.11. (#10)

      Ennen tapaamista:

      • Lue luentokerta 10 artikkelit
      • Katso luentokerta 10 videot
      • Valmistaudu Quiz 4:een (Tehtävä 4d; luentojen 7, 9 ja 10 materiaalit)

      Luennolla:

      • Neuvotteluharjoitus ja debriefing
      • Quiz 4 (Tehtävä 4d; ryhmä A tekee 13:00-14:45, ryhmä B tekee 14:45-16:00)
      ___________________________________________________________________________

      KE 02.12. (#11)

      Ennen tapaamista:

      • Palauta tiimisi kanssa tehtävä 3 käsikirjoitus MyCoursesiin ennen tunnin alkua
      • Valmistautukaa pitämään tehtävä 3 esitys tunnilla

       Luennolla:

       • Tehtävä 3 ryhmien esitykset ja keskustelu

       ___________________________________________________________________________

       PE 04.12. (#12)

       Ennen tapaamista:

       • Valmistaudu tiimisi kanssa pitämään tehtävä 1c pitch luennolla

       Luennolla:

       • Tehtävä 1c loppupitchit
       • Loppukeskustelu ja palaute

       ___________________________________________________________________________

       KE 09.12.

       Palauta tehtävä 2b: oppimispäiväkirja 2 MyCoursesiin klo 20.00 mennessä

       ___________________________________________________________________________

       Kurssin vaatimukset

       Määräajat: Kurssin läpäistäkseen opiskelijan on suoritettava kaikki vaaditut tehtävät määräaikoihin mennessä.

       Arvostelukriteerit: Kaikki tehtävät arvioidaan käyttäen rubriikkeja asteikolla 0-5. Kurssin loppuarvosanat muodostuvat tehtävien arvosanoista ja määrittyvät seuraavasti: 4.5 ja yli on 5; 3.5-4.49 on 4; 2.5-3.49 on 3 jne. Tutustu rubriikkeihin MyCoursesissa (jokaisen tehtävän palautuslaatikossa) ennen kuin alat tehdä tehtäviä ja myös ennen niiden palauttamista. 

       Extratehtävät eivät ole mahdollisia: Opiskelija ei voi uusia tehtäviä tai tehdä lisätehtäviä varsinaisten tehtävien korvaajana tai arvosanan korottamiseksi.  

       Osallistuminen tunneille: Tunneille osallistuminen on pakollista tällä hyvin käytönnönläheisellä kurssilla, jolla tehdään paljon harjoituksia pienryhmissä. Jos sinulla on pakottava este (esim. sairastuminen), jonka takia et pysty osallistumaan tunnille, ole hyvä ja ole siitä kurssin ohjaajaan yhteydessä etukäteen.

       Zoom-etiketti: Jos et ole ennen käyttänyt Zoomia, kirjaudu sisään alustalle kerran ennen kurssin alkua, jotta näet, miten alusta toimii ja että kamerasi ja mikkisi toimivat. 

       Ennen jokaista tapaamista kirjaudu sisään mielellään 10 minuuttia etukäteen. Voit yhteyden luotuasi sulkea kameran ja mikrofonin aloitukseen asti. 

       Tuntien aikana jokaisella on oltava kamera päällä. Jos et halua näyttää ympäristöäsi, Zoomissa on myös mahdollista valita virtuaalinen tausta. 

       Huomaathan, että jos tulet Zoom-istuntoon myöhässä tai joudut lähtemään etuajassa, sinun tulee ilmoittaa siitä ohjaajalle etukäteen tai istunnon aikana (esim. chatillä). Jos olet osan tunnista pois ilmoittamatta, katsotaan se poissaoloksi koko tunnilta.