Topic outline

 • Huom! Kurssin toisen työn avausluento on siirretty. Toisen työn avausluento pidetään ke 17.3.2021. klo 12.15 alkaen.


  Kurssin Zoom-linkki: 
  https://aalto.zoom.us/j/67338626647  Kurssiesite

  Laajuus 5 op
  Opintojakson asema

  Pääaineopinnot, 3. vuosikurssi

  Opintojakson taso

  Kandidaattiopinnot

  Opetusperiodi

  III-V

  Työmäärä toteutustavoittain

  Luento-opetus 7h
  Itsenäinen työskentely 75h

  Osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija 
  1. osaa hyödyntää systeemiajattelua, systeemidynamiikkaa ja pelejä laajojen dynaamisten systeemien identifioinnissa ja ohjaamisessa, 
  2. osaa rakentaa aikasarja-malleja ja toteuttaa aikasarja-analyyseja. 

  Sisältö

  Kaksi harjoitustyötä matemaattisten mallien käytännön toteutuksesta ja analyysistä; systeemiajattelun, systeemidynamiikan ja pelien hyödyntäminen laajojen dynaamisten systeemien identifioinnissa ja ohjaamisessa; aikasarja-mallien rakentaminen ja aikasarja-analyysien toteuttaminen.

  Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet

  Harjoitustyöt ja työselostukset

  Oppimateriaali

  Näiltä sivuilta löytyvät työohjeet ja oheismateriaali.

  Esitiedot

  MS-C2128 Ennustaminen ja aikasarja-analyysi, ja muut perusmatikat

  Opetuskieli

  suomi

  Kurssin henkilökunta ja yhteystiedot Laboratoriotöitä ohjaa TkK Patrik Lahti patrik.lahti@aalto.fi, sekä TkK Miio Taarna miio.taarna@aalto.fi.
  Kurssin vastaava opettaja on Professori Kai Virtanen, etunimi.sukunimi@aalto.fi.
  Vastaanottoajat


  Kai Virtanen: Sovi tarvittaessa tapaaminen sähköpostitse.

  Patrik Lahden ja Miio Taarnan vastaanottoajat löytyvät harjoitustöiden "käytännön järjestelyt"-esityksistä. 

  Lisätietoja

  Kurssilla ei pidetä luentoja lukuunottamatta kunkin harjoitustyön alussa pidettävää aloitusluentoa, jossa esitellään työn sisältö, tavoitteet ja menetelmät. Ensimmäinen työ tehdään neljän hengen ryhmissä ja toinen työ kahden hengen ryhmissä.

  • Ensimmäisen työn aloitusluento pidetään ma 11.1.2021 klo 14.15 Zoomissa. HUOM! Osallistuminen pakollista!
  • Toisen työn aloitusluento pidetään ke 17.3.2021 klo 12.15 Zoomissa. HUOM! Osallistuminen pakollista!

  Kurssi suoritetaan tekemällä harjoitustyöt ja kirjalliset työselostukset. Työselostuksista annetaan arvosana ensimmäisen palautetun version perusteella, ja selostus hyväksytään, kun mahdolliset korjaukset on tehty. Koko kurssin arvosana määräytyy kahden työn arvosanojen keskiarvosta.