Översikt

 • PHYS-A3121 Termodynamiikka (ENG1)

  Tervetuloa Termodynamiikan kurssille syksyllä 2020. Kurssille ilmoittaudutaan Oodissa. Syksyllä opetus järjestetään seuraavasti:

  • Luennot järjestetään etäluentoina tavallisiin luentoaikoihin (ti 10-12, ke 10-12). Ensimmäinen luento on ti 8.9.
  • Harjoitukset järjestetään tilavissa saleissa turvavälejä ja -ohjeita noudattaen. Harjoitusryhmiä on 5 ja kuhunkin mahtuu 40 opiskelijaa. Harjoitukset alkavat ke 9.9.
  • Laboratoriotyöosuus koostuu harjoittelupaketista sekä kahdesta labratyöstä, joista toinen tehdään lähityöskentelynä ja toinen etätyöskentelynä. 
  • Lokakuun tentti järjestetään etätenttinä. Tämän vuoksi kurssin arvosteluasteikko on hyväksytty / hylätty.


  Kurssille ilmoittautuminen Oodissa:

  • Ilmoittaudu kurssin luennoille.
  • Ilmoittaudu yhteen harjoitusryhmään, jos aikomuksenasi on käydä harjoituksissa.
  • Ilmoittaudu yhteen lähilabraan Oodissa (ryhmät ENG1-ENG20). Lähilabrat järjestetään viikoilla 38 ja 39.

  • Kurssin opettajat:

   Luennot: Ville Havu
   Laboratoriotöiden vastuuopettaja: Jani Sainio
   Yhteydenotot sähköpostitse tai keskustelualueen kautta.

   Harjoitukset: Jani Suolinna (H01AV + H04AV), Umair Muhammad (H01LV + H04LV), Panu Hilden (H02AV + H03AV), Aman Sher Agha (H02LV + H03LV + H05)

    

  • Lisäksi mukana:

   sekä   Kuvat: Wikipedia, Tom Jeffs

  • Tutkimustiedon keräysilmoitus

   Tämän kurssin verkko-opetukseen liittyvää interaktiodataa kerätään tutkimustarkoitukseen. Tavoitteena on validoida tehtävien vaikuttavuutta. Dataa verrataan kurssin suorittamisen yhteydessä kertyviin suorituspisteisiin ja mahdollisesti muilta vastaavalla ilmoituksella varustetuilta kursseilta saatuun dataan.

   Tiedon turvallinen hallinta ja anonymisointi toteutetaan yleisten hyvien käytäntöjen mukaan. Kerätty tieto ei sisällä mitään mitä ei normaalistikin MyCoursesin käytön yhteydessä tallentuisi, sitä vain tarkastellaan nyt tarkemmin. Tietosuojaseloste, joka kuvaa asiaa tarkemmin, löytyy täältä. Jos haluat lisää tietoa tutkimuksen luonteesta, ota yhteyttä tiedon kerääjään: Matti.Harjula@aalto.fi