Topic outline

 • Syksyn 2020 kurssin loppukoe on 11.12.2020. Koe toteutetaan kotitenttinä. Koetehtävät aukeavat tälle sivulle perjantaiaamuna 11.12.2020 kello 9:00 ja tehtävien tekemiseen on aikaa koko perjantaipäivä, palautuslaatikoiden sulkeutuessa 11.12.2020 kello 23:00. Vastaukset palautetaan kunkin tehtävän palautuslaatikkoon sähköisesti. Sallittuja tiedostomuotoja ovat pdf, rtf, docx, gif, jpg ja png. Tehtävät voi tehdä joko suoraan tietokoneelle tai sitten kirjoitatte käsin ja kuvaatte/skannaatte vastauksenne. Tehkää kuitenkin jokainen tehtävä erikseen, koska kukin tehtävä palautetaan ja arvostellaan myös erikseen.

  Kokeeseen tulee neljä tehtävää, ja tehtävät tulevat olemaan jonkinlainen kombinaatio seuraavista kuudesta tehtävätyypistä: tehtävä elastisuusteoriasta (jännitys/venymä/siirtymä/Youngin kimmomoduli oleellisia käsitteitä), tehtävä nesteiden statiikasta/dynamiikasta (noste, paine, Pascalin periaate, jatkuvuusyhtälö ja Bernoullin laki on ymmärrettävä), tehtävä kiertokoneista (missä tehdään työtä/siirretään lämpöä, hyötysuhde), tehtävä entropiasta, tehtävä olomuodonmuutoksesta (kvalitatiivinen, entropian yhteys ymmärrettävä) ja/tai tehtävä adiabaattiseen prosessiin liittyen.

  Tehtäviä tehdessänne voitte käyttää nettiä ja muita haluamianne lähteitä, mutta listatkaa käyttämänne lähteet asianmukaisesti. Tentti on tarkoitettu ensisijaisesti yksilötyöksi mutta aiheista keskustelemalla oppii toki enemmän, joten yhteistyötäkin saa tehdä. Jokaisen pitää kuitenkin kirjoittaa henkilökohtaisesti omat vastauksensa.

  • assign icon
   Kotitentti, tehtävä 1 (max 5p) Assignment
   Not available unless: You belong to any group
  • assign icon
   Kotitentti, tehtävä 2 (max 5p) Assignment
   Not available unless: You belong to any group
  • assign icon
   Kotitentti, tehtävä 3 (max 5p) Assignment
   Not available unless: You belong to any group
  • assign icon
   Kotitentti, tehtävä 4 (max 5p) Assignment
   Not available unless: You belong to any group
  • assign icon
   Kotitentti, bonustehtävä (max 2p) Assignment
   Not available unless: You belong to any group
  • resource icon
   Kotitentin malliratkaisut ja pisteytysohje File
   Not available unless: You belong to any group