Topic outline

 • Tervetuloa Sähkömagnetismin kurssille keväällä 2021. Kurssille ilmoittaudutaan Oodissa. Keväällä opetus järjestetään seuraavasti:

  • Luennot järjestetään etäluentoina tavallisiin luentoaikoihin (ti 10-12, ke 10-12). Ensimmäinen luento on ti 12.1. Luennot järjestetään Zoomissa ja luentolinkki on sama jokaisella luennolla.
  • Harjoitukset järjestetään etäharjoituksina lukujärjestyksen mukaisina aikoina.
  • Laboratoriotyöt järjestetään osittain lähi- ja osittain etätöinä.
  • Helmikuun tentti järjestetään etätenttinä. Tämän vuoksi kurssin arvosteluasteikko on hyväksytty / hylätty.


  Kurssille ilmoittautuminen Oodissa:

  • Ilmoittaudu kurssin luennoille.
  • Ilmoittaudu yhteen harjoitusryhmään, jos aikomuksenasi on käydä harjoituksissa. Ilmoittautumien harjoitusryhmiin alkaa ma 21.12.
  • Ilmoittaudu yhteen laboratoriotyöryhmään. Ilmoittautumien laboratoriotyöryhmiin alkaa ma 21.12.