Topic outline

  • Kurssin loppukoe toteutetaan kotitenttinä keskiviikkona 14.4.2020.

    Kurssi arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

    Kurssi sisältää luennot esitehtävineen, laskuharjoitukset, laboratoriotyöt ja lopputentin, joista lopputentin lisäksi vain laboratoriotöiden suorittaminen on pakollista. Lisäksi osan laskuharjoituksista voi korvata vapaaehtoisella projektityöllä. Kurssin kaikki osasuoritukset vanhenevat kurssin seuraavaan toteutuskertaan mennessä (kevään 2022 kolmannen periodin loppuun), paitsi laboratoriotyöt jotka ovat voimassa kevään 2022 neljännen periodin loppuun asti -- labroja ei siis tarvitse tehdä uusiksi jos olet tehnyt ne edellisenä keväänä.

    Kurssille ilmoittaudutaan Oodissa. Muistakaa ilmoittautua laboratorioryhmään. Laskuharjoitusryhmävalinnat sen sijaan eivät ole välttämättömät, vaan voitte mennä mihinkä vaan (tai vaikka kaikkiin) laskuharjoitustilaisuuksiin. Voitte siis mennä useampaankin kuin yhteen laskuharjoitustilaisuuteen viikossa, mikäli koette useammasta tilaisuudesta olevan hyötyä. 

    Kurssin luennot alkavat tiistaina 2.3. klo 10-12 ja ne striimataan Zoomissa. Keskiviikon luennot ovat klo 10-12. Kutakin luentoa ennen on esitehtävä, joihin löytyy linkit kyseisen viikon sivulta. Esitehtävät ovat pääasiassa lyhyita youtube-videopätkiä, joissa edellytetään lyhyttä muutaman virkkeen vastausta.