Topic outline

 • Kevään 2021 kurssin suorittaminen koostuu neljästä osasuorituksesta:

  • Tentti, joka on läpäistävä vähintään kuudella pisteellä ja josta voi saada enintään 20 pistettä
  • Laskuharjoitukset (=stack-tehtävät ja MP-soveltavat tehtävät), joista voi saada enintään 40 pistettä
  • Mahdollisesta projektityöstä, jolla voi korvata enintään 8 laskuharjoituspistettä (projektityön ja laskuharjoitusten yhteispistemäärä ei siis voi ylittää 40 pistettä)
  • Luentojen esitehtävät, joista voi saada enintään 20 pistettä
  • Laboratoriotyöt, jotka on suoritettava hyväksytysti ja joista voi saada enintään 20 pistettä

  Kurssin suorittamiseksi on läpäistävä tentti vähintään kuudella pisteellä, suoritettava hyväksytysti laboratoriotyöt ja kokonaispisteiden on oltava vähintään 50. Huomaa, että tentti määrää vain viidesosan kurssin arvosanasta! Kurssin kaikki osasuoritukset ovat voimassa kevään 2022 kolmannen periodin loppuun, paitsi laboratoriotyöt jotka ovat voimassa kevään 2022 neljännen periodin loppuun asti.