Topic outline

 • Kursens vitsordet bestäms av tentamen, räkneövningar och laboratoriearbeten.

  Maxpoäng i kursen är 60 poäng varav de olika delmomenten ger följande maxpoäng:

  • Tent max 30 p
  • WileyPlus-övningar max 4 p
  • Ex Tempore övningarna max 8 p 
  • Hemuppgift max 8 p
  • Laboratoriearbeten max 10 p

  Godkänt ca 26 p, med en tentgräns på 8 p.

  Poängen är i kraft ända tills kursen föreläses nästa gång, förutom labbpoängen. F.o.m. period I 2017 är labbpoängen i kraft ännu under nästa motsvarande kurs.


  • Not available unless: You belong to any group
   File icon
   Kurstentamen 11.12.2020 File PDF
  • Not available unless: You belong to any group
   Assignment icon
   Inlämningslåda för tenten 11.12.2020 Assignment
  • Assignment icon
   Inlämningslåda för tenten 11.12.2020, 4 h tentamen Assignment
  • Not available unless: You belong to any group
   Assignment icon
   Testlåda för inlämning tentamen Assignment
  • Not available unless: You belong to any group
   Folder icon
   Kursresultat 2020 Folder