Topic outline

 • PHYS-A5140 - Materiens struktur (svenskspråkig)

  Detta är den svenskspråkiga Materiens struktur kursens (PHYS-A5140) MyCourses sidor

  Kursen består av föreläsningar, laborationer och räkneövningar. 50-60% av kursvitsordet består av laborations- och räkneövningspoäng. Kursen har tre typer av räkneövningar, hemuppgifte(n/r), ex tempore (oförberedda) och instuderingsuppgifter i WileyPlus för föreläsningarna.

  I den rådande coronasituation kommer föreläsningarna och räkneövningarna att ordnas på distans, samt att laborationerna ordnas på samma sätt som i period II och III, d.v.s. något modifierade med mindre arbetstimmar i elevlabbet.

  Kursen är primärt avsedd för SCI- och CHEM-skolans studenter, men studeranden från andra kandidatprogram är också välkomna. 

  Troligtvis ordnas kurstenten på distans, men vitsordssystemet hålls trots det som normalt (0-5).

  Kursens lärare:

  Föreläsare + måndagens räkneövning: Jonatan Slotte

  Labbassistent: Andreas Holm 

  Fredagens räknestuga: Markus Henttonen