Topic outline

 • Detta är den svenskspråkiga Materiens struktur kursens (PHYS-A5140) MyCourses sidor

  Kursen består av föreläsningar, laborationer och räkneövningar. 50-60% av kursvitsordet består av laborations- och räkneövningspoäng. Kursen har tre typer av räkneövningar, hemuppgifte(n/r), ex tempore (oförberedda) och instuderingsuppgifter i WileyPlus för föreläsningarna.

  I den rådande coronasituation kommer föreläsningarna och räkneövningarna att ordnas på distans, samt att laborationerna ordnas på samma sätt som i period II och III, d.v.s. något modifierade med mindre arbetstimmar i elevlabbet.

  Kursen är primärt avsedd för SCI- och CHEM-skolans studenter, men studeranden från andra kandidatprogram är också välkomna. 

  Troligtvis ordnas kurstenten på distans, men vitsordssystemet hålls trots det som normalt (0-5).

  Kursens lärare:

  Föreläsare + måndagens räkneövning: Jonatan Slotte

  Labbassistent: Andreas Holm 

  Fredagens räknestuga: Markus Henttonen • Kursens föreläsningar ordnas på distans, såvida inte corona-situationen förändras märkbart. Föreläsningarna streamas i zoom (link nedan)

  Frågor kan ställas under pågående föreläsning i chatten, eller verbalt genom att sätta på sin mikrofon. Försök komma ihåg att sätta upp handen i zoom, så förstår jag att avbryta min monolog.

  Föreläsningstransparangerna är endast tänkta som stöd för föreläsningarna och som stöd för kursens svenskspråkiga terminologi. Transparangerna bör inte användas som den enda litteraturen på kursen.
   

 • Kursen har två typer av räkneövningar plus instuderingsuppgifter för föreläsningarna.  Instuderingsuppgifterna görs i WileyPlus-systemet. För att få ett användarkonto till kursens WileyPlus-sida kräver det att man anmält sig till kursen

  Instuderingsuppgifterna kommer upp på fredagar kl. 12. Dessa handleds inte, men svar och lösningar hittas efter deadlinen i WileyPlus-systemet.

  Kursens hemuppgift(er), som är en/två omfattande/svårare uppgift(er), kommer upp på tisdagar kl. 10 på denna sida. Handledning ges på räknestugan i zoom (link nedan) under samma veckas fredag 12-14. Hemuppgiften lämnas upp i upplämningslådan nedan i MyCourses, deadline tisdag kl. 10. 

  Uppgifterna till måndagens räkneövning kommer upp efter räknestugan för hemuppgiften kl. 14 på fredagar. Räkneövningen består av två exempeluppgifter och två poänguppgifter. Deadline för poänguppgifterna är måndag kl. 17.

  Inga modellösningar publiceras, men för måndagens poänguppgifter görs lösningstips.

  Föreläsaren anser det empiriskt bevisat att medtagande av studiematerial till räkneövningstillfällen förbättrar inlärningsresultaten :-). • Preliminärt gäller följande poängsättning på kursen (detta kan ändra på basen av feedback från Elektromagnetism-kursen i period III)

  Kursens vitsordet bestäms av tentamen, räkneövningar och laboratoriearbeten.

  Maxpoäng i kursen är 60 poäng varav de olika delmomenten ger följande maxpoäng:

  • Tent max 30 p 
  • WileyPlus-instuderingsuppgifterna max 4 p
  • Ex Tempore-övningarna 8 p
  • Hemuppgifterna max 8 p
  • Laboratoriearbeten max 10 p

  Godkänt ca 26 p, med en tentgräns på 8 p.

  Poängen är i kraft ända tills kursen föreläses nästa gång, förutom labbpoängen. F.o.m. period I 2017 är labbpoängen i kraft ännu under nästa motsvarande kurs.

 • Not available unless: Your Email address contains @aalto.fi

 • Kursens obligatoriska laboratoriedel består av övningspaketet, ett kontaktlabb och ett distanslabb. I laborationerna bekantar man sig i praktiken med teorin som bahandats under kursen. Samtidigt övar man sig  på mätteknik, analys av mätresultat och felanalys. Rapporteringen är blankettbaserad. Labbarbetena inleds med ett övningspaket, som utgör 1/3 av de totala labbpoängen. 

  Andreas Holm (andreas.holm@aalto.fi) fungerar som kursens labbassistent.

  Kontaktlabben på kursen hålls vecka 13 och 14. Grupperna är följande:

  LAB1: Ti 30.3. kl. 15.15-17.45

  LAB2: Ons 31.3. kl. 15.15-17.45

  LAB3: Ons 7.4. kl. 15.15-17.45

  LAB4: To 8.4. kl. 16.15-18.45

  Anmälningen till grupperna sker via MyCourses och anmälningslinken hittas på denna sida. 

  Anmälningen öppnar  onsdag 10.3. kl 15.00 och stänger torsdag 25.3. kl. 16.00.

  Ifall du hör till en riskgrupp eller annars inte har möjlighet att delta i ett kontaktlabb (vilket rekommenderas från en inlärningssynvinkel), så är det möjligt att istället göra två distanslabb. Ifall du tänker göra detta, anmäl dig till gruppen LABD.

  Bakgrundsinformation för övningspaketet, samt bedömningsgrunderna för labben, hittas i mappen "Allmänt" nedan.

  Kontaktlaboratoriegrupper och -arbeten

  Kom ihåg att göra förhandsuppgifterna innan laborationstillfället!


  LAB1 LAB2 LAB3 LAB4 LABD
  Halvledares elektriska konduktivitet Oscar Hermunen Aron Ekman Martin Sederholm Tony Lindström
  Linus Jern Arne Moliis Max Ulfves
   
  Interferometern Matilda Hätinen Ellen Linde Emil Stråka

  Anton Partanen Victor Lindh    
  Ljusets diffraktion Sonja Engblom Tobias Waris
  Emil Backlund Johannes Peltola Alexander Smeds
  Oscar Löfqvist Isak Wärnman
  Fredrik Lindstedt Minna Svartbäck
  Roosa Raiskila
  Ma Sand  
  Radioaktivitet och strålning Axel Hellman Mikael Karlsson Peik Etzell Robert Aspelin Wilma Donner
  Alexander Wikström Jonathan Winqvist Hanna Johansson
  Alfred Backlund

  Distanslaboratoriearbeten


  Fotoelektriska effekten Matilda Hätinen
  Sonja Engblom
  Linus Jern
  Arne Moliis
  Mikael Karlsson
  Ellen Linde
  Emil Stråka
  Ma Sand
  Fredrik Lindstedt
  Tony Lindström
  Johannes Peltola
  Wilma Donner
  Interferometern Oscar Hermunen
  Roosa Raiskila
  Jonathan Winqvist
  Alexander Smeds
  Hanna Johansson
  Alfred Backlund
  Max Ulfves
  Ljusets diffraktion Alexander Wikström
  Axel Hellman
  Aron Ekman
  Victor Lindh
  Martin Sederholm
  Peik Etzell
  Robert Aspelin
  Radioaktivitet och strålning Oscar Löfqvist
  Anton Partanen
  Tobias Waris
  Isak Wärnman
  Emil Backlund
  Minna Svartbäck