Topic outline


  • Not available unless: You belong to any group
   File icon
   Tentamen 2.6. kl. 13.00 File PDF
  • Assignment icon
   Inlämning av tentamen 2.6. Assignment

   Lämna upp dina tentsvar som en eller flera pdf-filer av handskrivna lösningar på uppgifterna.

   Inlämningslådans stopptid är 16.00, då tenttiden tar slut. Lådan är öppen till 16.10. 

   Kom ihåg att det tar en tid att ladda upp filerna.

  • Not available unless: You belong to any group
   File icon
   Kursresultat File PDF

   Vitsordsgränser:

   1. 23-28,99
   2. 29-34,99
   3. 35-41,99
   4. 42-47,99
   5. 48-60
   Tentgräns 7p.

  • File icon
   Tentsvar File PDF