Topic outline

  • Available until end of 19 May 2021

   Luennot: kalvot ja muut muistiinpanot

  • Page icon
   Tässä kurssin timeline niin kuin sen nyt ymmärrän. Pienet muutokset voivat olla mahdollisia. Lisään tähän myös mainintoja siitä mistä voi lukea näistä teemoista. 
  • Available until end of 29 May 2021
   File icon
   Lyhyt yhteenveto kurssin teemoista File PDF
  • Available until end of 29 May 2021
   Page icon
   Käsitteitä/kummallisia sanoja Page

   Koska saatatte törmätä moneen käsitteeseen tai sanaan, jotka eivät ehkä ole vielä tuttuja, kerään näitä tälle sivulle lyhyiden selitysten kanssa. Saa ehdottaa puuttuvia käsitteitä! 

  • Available until end of 29 May 2020
   File icon
   Kysymyksiä joita on noussut esille File PDF

   Tässä joitain kysymyksiä (ja niihin vastauksia) joita on noussut esille. Jos joku asia mietityttää, ota yhteyttä niin lisätään pulmia tänne!

  • Available until end of 29 May 2021
   File icon
   Lyhyt listaus yleisistä softakomennoista File PDF
  • Viikko 1

  • Available until end of 29 May 2021
   Folder icon
   Luento 1: pohjustus Folder
  • Available until end of 28 May 2021
   Page icon
   1. viikon luentojen videot Page

   Zoom tallenteet lisätään luentojen jälkeen. 

  • Viikko 2

  • Available until end of 29 May 2021
   Folder icon
   Luento 3: aaltofunktio,aikakehitys Folder
  • Available until end of 29 May 2021
   Folder icon
   Luento 4: mittauspostulaatti, lomittuminen, Diracin notaatio Folder
  • Available until end of 28 May 2021
   Page icon
   2. viikon luentojen videot Page
  • Viikko 3

  • Available until end of 29 May 2021
   Folder icon
   Luento 5: Hilbertin avaruus, hermiittiset operaattorit Folder
   Siitä missä kvanttitilat asuvat ja miten niitä esitetään. Hermittiiset operaattorit ja niiden tärkeys.
  • Folder icon

   Keskustellaan superpositioista, Schrödingerin kissoista, kommutaattoreista ja epämääräisyysperiaatteista


  • Available until end of 28 May 2021
   Page icon
   3. viikon luentojen videot Page
  • Viikko 4

  • Folder icon
   Keskustellaan kvanttimekaanisesta aikakehityksestä ja sen suhteesta klassiseen dynamiikkaan.

   Luennolla käytetyt matlab skriptit myös alla. Lisäksi matlab skripti aaltopakettidynamiikan ratkaisemiseksi yhdessä ulottuvuudessa. Meillä ei ollut aikaa mennä sitä läpi luennolla, mutta tiedost implementoi ajastariippuvan Schrödingerin yhtälön propagoinnin (1D) käyttäen hyväksi nopeaa Fourier-muunnosta liike-energiatermin propagoimiseksi. (Näytin myös 2D demon "planeetan" kiertämisestä, mutta tein sen fortranilla eikä lähdekoodin jakaminen ole tässä tarkoituksenmukaista. 2D koodi on helppo yleistys 1D koodista minkä idea näkyy oheisesta matlab skriptistä.)
  • Folder icon
   Harmoninen oskillaattori, luomis- ja hävitysoperaattorit. Jaan myös pari Matlab ja Python koodia, joista yksi on jaettu GitHubissa @zodiacfireworks :in toimesta. Myös esimerkiksi https://github.com/mholtrop/QMPython voi olla hyödyllinen resurssi.
  • Available until end of 28 May 2021
   Page icon
   4. viikon luentojen videot Page
  • Viikko 5

  • Available until end of 28 May 2021
   Page icon
   5. viikon luentojen videot Page
  • Viikko 6

  • Available until end of 29 May 2021
   Folder icon
   Luento 12: kertaus Folder
  • Available until end of 28 May 2021
   Page icon
   6. viikon luentojen videot Page
  • Demovideoita luennolla nopeasti tulleista asioista

  • File icon

   Demo siitä kuinka odotusarvoja voi laskea kätevästi käyttäen luomis- ja hävitysoperaattoreiden ominaisuuksia.¨

   Varoitus: Kun videolla kirjoitetaan \( x^2 \) operaattori luomis- ja hävitysoperaattorien avulla siellä saadaan operaattori, jossa on 4 termiä joista yksi on "1". Sinne on kuitenkin lipsahtanut virhe \( \langle n|1|m\rangle \):n laskussa. Eli video väittää, että \( \langle n|1|m\rangle=1 \), kun sen tietenkin tulee olla \( \delta_{n,m} \). Lopputulos ominaistilalle on kuitenkin videolla oikein.

  • Available until end of 29 May 2019
   URL icon
   Selkeät muistiinpanot harmonisesta oskillaattorista URL

   Tätä löytyy myös monista kirjoista, mutta näissä muistiinpanoissa on selvästi kirjoitettuna se mitä luennollakin käsittelimme eli kuinka harmonisen oskillaattorin ominaistilat ratkaistaan luomis- ja hävitysoperaattoreiden avulla.