Topic outline


  • Teknillisen fysiikan labrakurssi järjestetään periodien II -V aikana. Tänä lukuvuonna kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena. Töihin tutustutaan videodemonstraatioiden ja kirjallisten työohjeiden avulla ja raportit laaditaan mallidatan perusteella kahdesta kaiken kaikkiaan yhdeksästä tarjolla olevasta työstä.

    Kurssille ilmoittaudutaan Oodin kautta. Etätyöskentelytavan vuoksi töitä ei tällä kertaa tehdä työpareina, vaan jokainen työskentelee itsenäisesti.

    Työt tehdään kahdessa osassa: kategorian 1 työt 1.1 - 1.5 tehdään periodien II - III aikana ja ne tulevat tarjolle sitä mukaa kun assistentit saavat materiaalin valmiiksi. Kategorian 2 työt 2.1 - 2.4 tehdään kevätkauden aikana periodeissa III - IV. Jokainen laatii yhden raportin kummastakin kategoriasta.

    Työt valitaan ja niihin ilmoittaudutaan MyCourses-listojen avulla. Kuhunkin työhön tulee tarjolle rajoitettu määrä paikkoja, jotta kuormitus jakautuisi mahdollisimman tasaisesti eri töille.