Topic outline

 • Laajuus 5   op
  Opintojakson asema

  2. vuosikurssi

  Opetusperiodi

  II-V

  Työmäärä toteutustavoittain Tutustuminen töihin, materiaaliin perehtyminen ja valittujen mittaussarjojen analyysi: 40 h

  Työn raportointi (selostukset + mittausraportit): 80 h

  Osaamistavoitteet

  Opintojaksoa suorittaessaan opiskelija

  1. tutustuu kokeellisen fysiikan mittausmenetelmiin,
  2. hahmottaa erilaisten mittalaitteiden käyttöä,
  3. soveltaa fysiikan teoriaa käytäntöön,
  4. käsittelee mittaustuloksia tieteellisellä tavalla ja esittää niitä taulukkoina ja graafeina,
  5. kirjoittaa selkeän ja johdonmukaisen mittausraportin.

  Sisältö

  Kurssilla tutustutaan fysiikan ilmiömaailmaan havainnollisten mittausten ja saatujen tulosten analysoinnin avulla. Kurssiin kuuluu sekä kokeellisia että laskennallisia laboratoriotöitä, joiden aiheet tukevat ja täydentävät teknillisen fysiikan pääaineen 2. vuoden luentokursseja.

  Oppimateriaali

  Työohjeet jaetaan näillä sivuilla. Työohjeissa on linkkejä muuhun kirjallisuuteen.

  Arvosteluasteikko 0-5
  Ilmoittautuminen

  Ilmoittautuminen WebOodissa.

  Kuhunkin työhön ilmoittaudutaan erikseen ohjeiden mukaisesti.

  Opetuskieli FI.

  suomi, osin englanti

  Kurssin henkilökunta ja yhteystiedot

  Kurssin vastuuopettaja: prof. Mika Sillanpää

  Kurssin koordinaattori: TkT Juha Tuoriniemi

  Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@aalto.fi