Topic outline

  • Työselostusten kaikenlainen plagiointi on yksiselitteisesti kielletty.

    • Kaikkeen selostuksessa hyödynnettyyn materiaaliin tulee olla asianmukainen viittaus. Jos et voi viitata materiaaliin, et voi sitä myöskään käyttää.
    • Työohjeen teoriaosuutta ei ole tarkoitus kopioida selostukseen. Työohjeen teorian voi esittää lyhennettynä, mutta pisteitä saa siitä, kun hakee täydentävää tietoa muista lähteistä.
    • Epäilyttävissä tapauksissa noudatamme Aallon eettisten sääntöjen menettelyohjetta. Ilmeisin seuraamus on selostuksen hylkääminen.