Topic outline

 • Talousoikeuden opinnoilla on mahdollista syventää oikeudellista osaamistaan halutulta oikeudenalalta. Valmiita paketteja on laadittu vain tietyiltä osa-alueilta (asunto- ja kiinteistöoikeus, kiinteistönmuodostamisoikeus, kaavoitus- ja rakentamisoikeus, ks. myös muuta juridiikkaa). Muutkin ovat mahdollisia oman kiinnostuksen mukaan.

  Economic law - Talousoikeus - opintoja on toistaiseksi mahdollista suorittaa referaateilla. Ks. vasemmalta "Materiaalit". Ks. ohjeet kohdasta "Referaatit - ohjeet".

  Kurssille ei tarvitse ilmoittautua, vaan sähköposti professori Ari Ekroosille riittää.

  Jos haluat suorittaa enemmän juridiikkaa tai laajuuden, joka poikkeaa 6 op:stä, niin koodit REC-L8100 Advanced Economic Law L(V) (1-12 cr) ja REC-L8200 Advanced Environmental Law L(V) (1-12 cr) ovat käytettävissä. Sisällöt räätälöidään kiinnostuksen mukaan sähköpostitse professorin kanssa.

  Jos olet kiinnostunut muusta juridiikasta kurssien muodossa (esim. vero-oikeus, kilpailuoikeus, IPR), huomioi myös kauppakorkeakoulun yritysjuridiikan tarjonta. Voit sisällyttää niitä vapaavalintaisiin opintoihin.

  It is possible to accomplish the course by compiling summary (in Finnish referaatti) of a economic  law book. You may choose the field of economic (e.g. real estate purchase/lease, company, etc.) according to your interest and suggest a book or we can try to find suitable book.
  Unfortunatelly there is not much available on Finnish law in English, but you can choose other county or EU law or International law. 

  It is possible to do the couse by compiling summary of these books:

  1. International construction contract law, 2015 (563 pages)  https://aalto.finna.fi/Record/alli.726921

  2. Codifying contract law : international and consumer law perspectives, 2014 (240 pages) https://aalto.finna.fi/Record/alli.722813

  3. Introduction to EU competition law, 2013 (385 pages) https://aalto.finna.fi/Record/alli.791153

  4. Antitrust law in the new economy : Google, Yelp, LIBOR, and the control of information (317 pages) 2017,  https://aalto.finna.fi/Record/alli.781830
  You will need 800 pages for 6 cr. Therefore you could take
  - book 1 and 100 pages from other (or 2 + 1) or
  - book 3 and 4
  - other combination
  You may also propose another books.

  Send an e-mail to prof. Ekroos before you start. (No registration in WebOodi.)


 • Asunto- ja kiinteistöoikeuden suoritus referaatilla. Esimerkiksi:

  • Matti Kasso: KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN, 2014. (450 sivua) - tästä referoitavaksi erityisesti luvut 1,2, 5, 6, 7 ja 8 (s. 1-57, 159-182, 274-453 = 258 sivua eli 3 op.
  • Matti Kasso: ASUNTO- JA KIINTEISTÖOSAKKEEN KAUPPA JA OMISTAMINEN. 2014. (495 sivua) eli 3 op.

  Rakennuttamisen juridiikan teoksia referaatilla:

  • Antero Oksanen, Ville Laine, Kim Kaskiaro: Urakkasopimukset, 2011 (315 sivua, 2 op)
  • Juha Ryynänen: Urakkasopimuksen muutokset. Sopimusoikeudellinen tutkimus urakkasopimuksen dynaamisuudesta, 2016 (305 sivua, 2 op).
  Kiinteistönmuodostamisoikeus:

  Hyvönen, Veikko O.: Kiinteistönmuodostamisoikeus I (1998) esimerkiksi kaikki sivut paitsi 51-73, 168-187, 259-281, 406-499 (yht. 157s.). Referoitavaa 398 sivua eli 3 op.

  Hyvönen, Veikko O.: Kiinteistönmuodostamisoikeus II (2001) (omavalintaiset osa-alueet)

  Kuusiniemi - Peltomaa: Lunastuslainsäädäntö ja korvausjärjestelmä (2000) s. 19-254 (yht. 235 s) - 1,7 op
  Kuusiniemi: Ympäristömuutosten korvattavuus pakkotoimitilanteissa s. 1-206 (yht 206 s.) - 1,5 op

  Muuta juridiikkaa:

  Kauppa- ja sopimusoikeus:

  Esko Hoppu, Kari Hoppu: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. 2016. (n. 450 s., 3 op).

  Yhtiöoikeus: 

  Jukka Mähönen, Seppo Villa: Osakeyhtiöoikeus käytännössä. 2013. (n. 430 s., 3 op).

  Julkiset hankinnat:

  Saila Eskola, Tarja Krakau, Erkko Ruohoniemi, Eeva Kiviniemi: Julkiset hankinnat. 2016. (n. 600 s., valinnan mukaan n. 400-530 sivua, 3-4 op).

  Julkisoikeus (perusteet):

  Jaakko Husa, Teuvo Pohjolainen: Julkisen vallan oikeudelliset perusteet. 2014 (n. 337 s., 2,5 op TAI 2 op s. 1-276)

  Hallinto-oikeus:

  Mäenpää, Olli: Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet. 2016. (n. 350 s., 2,5 op) tai

  Kulla, Heikki: Hallintomenettelyn perusteet. 2015. (n. 546 sivua, 4 op)

  Vero-oikeus:

  Matti Myrsky ja Niko Svensk: Vero-oikeuden oppikirja. 2016. (n. 444 sivua, 3 op)

  Timo Räbinä ja Janne Myllymäki: Kiinteistöjen ja huoneisto-osakkeiden verotus. 2016 (n. 754 sivua, 5,5 op)

  Matti Kukkonen ja Risto Walden: Elinkeinoverolaki käytännössä. 2015 (n. 550 sivua, 4 op)

  Leena Rekola-Nieminen: Kirjanpitolaki käytännössä. 2016. (n. 240 sivua, 1,5 op)

  Voit etsiä oman kiinnostuksesi mukaan referoitavia teoksia esimerkiksi seuraavien kustantajien sivuilta:
  Kiinteistöalan kustannus: https://www.kiinkust.fi/tuotteet/2/kirjat

  Referoinnista on informoitava professori Ari Ekroosia sähköpostitse.
  Referaatissa on huomioitava lainsäädännön muutokset (esim. kiinteistönmuodostamislaki, maankäyttö- ja rakennuslaki sekä perustuslaki - ks. Edilex, joka toimii Aallon verkossa, tai Finlex).


 • Referaatti on mahdollista laatia talousoikeuden alaan kuuluvasta teoksesta (ks. vasen palkki). Referaatti opintopisteytytettään seuraavasti: 133 teoksen sivua = 1 op (266 s. = 2 op, jne.). (Hallituksen esitysten osalta pisteytyssääntö on kaksipalstaisuuden vuoksi seuraava: 1 op = 66 HE-sivua (mukaan ei lueta itse lakiehdotusta eli sitä osaa, jossa ovat pykälät).

  1 op:n referointi on n. 6-8 sivua (2 op = n. 12-16 s., jne.).

  Referaatin kansilehdelle tulee aina sisällyttää ainakin seuraavat tiedot:

  - referoitu teos (tekijä ja nimi),

  - referoitujen sivujen määrä ja sovittu opintopistemäärä,

  - kurssin nimi ja koodi (e.g. REC-E4600 - Economic Law)

  - referaatin tekijän nimi ja opiskelijanumero, ja

  - päivämäärä.

  Ks. yleisiä ohjeita referaatin laatimisesti esimerkiksi täältä.

  Referaatin kansilehden jälkeen 1 sivu, jolle oma lyhyt arvio (6-10 riviä riittää) omasta oppimisesta:

  Mitä tiesin aihepiiristä?

  Mitä en tiennyt?

  Mitä tuli oppia?

  Miten paneuduin ja panostin tehtäviin sekä työn eri vaiheisiin?

  Mitä ongelmia työskentelyssä ilmeni?

  Saavutinko tavoitteeni?

  Mitä koen oppineeni?

  Kirjoja referoitaessa on oman oppimisen kannalta järkevää katsoa Edilexistä tai Finlexistä kirjan ilmestymisen jälkeen tehdyt tärkeimmät lainsäädännön muutokset.

  Referaatin palautuksilla ei pääsääntöisesti ole määräpäivää, vaan niitä on mahdollista palauttaa oman aikataulun mukaisesti. 

  Referaatin suorittamisesta tulee sopia etukäteen prof. Ari Ekroosin kanssa (ari.ekroos at aalto.fi)

  INSTRUCTIONS
  6 cr summary should be around 35 to 40 pages. (Page: 40 rows, left margin 3,5 cm and right margin 2,5 cm.)
  Separate cover page should include:
  - name of the book, author of the book, number of the pages
  - name of the student, student number
  - the date
  After the cover page, 1 pages including information:
  Previous knowledge of the subject.
  What did I not know?
  What was to be learned?
  Matters learned.
  How much effort the paper required.
  Possible problems related to work.
  Learning (what, relevance, etc.).

  There is not fixed deadline for summaries. They should be send as email attachments in pdf-form.