Topic outline

 • General

  SCI3025.kand (Tuotantotalous)
  SCI3026.kand (Informaatioverkostot) 

  (OBS. Svenkspråkigt kandidatseminarium inom teknik JOIN.sv.kand)

  Vastuuopettajat Riikka Kaipia ja Stina Giesecke, kurssiassistentti Lasse Kaartinen, etunimi.sukunimi@aalto.fi.

  Kurssin kuvaus

  Kurssi koostuu kandidaatintyön laatimisesta valitusta aiheesta ohjaajan opastamana, ja sitä tukevista luennoista, työpajoista ja palautettavista tehtävistä. Opiskelija esittää kandidaatityönsä seminaarissa, ja opponoi toista työtä. Kurssin osana suoritetaan kypsyysnäyte. Kurssin eri vaiheet ja niiden aikataulu on esitetty alla. 

  Kurssin läpäisyvaatimukset

  • Hyväksytty kandidaatintyö, sen esittäminen seminaarissa ja toisen työn opponointi. 
  • Osallistuminen 4 luennolle, tekstipajaan ja 2 puhepajaan. 
  • Kaikkien palautettavien tehtävien suorittaminen aikataulussa (mm. tutkimussuunnitelma ja kandityö eri vaiheissaan, teksti- ja puhepajojen tehtävät)
  • Muut vaaditut tehtävät (työn aihe, yhteydenotto ohjaajaan, ilmoitus aiheesta ja ohjaajasta MyCourses-palautuslaatikkoon)
  • Tiivistelmätyöpaja on pakollinen niille, joiden koulusivistyskieli on suomi, mutta jotka kirjoittavat työnsä englanniksi, muille vapaaehtoinen. 

  Ilmoittautumiset teksti- ja puhepajoihin

  Ilmoittautuminen puhepajoihin päättyy 10.11.

  Ilmoittautuminen tekstipajoihin on päättynyt.

  Aiemmat suoritukset

  Läsnäolo- tai osatehtäväsuoritukset aiemmilta lukukausilta ovat voimassa, varmista asia kuitenkin vastuuopettajaltasi.

  Kurssin aikataulu ja vaiheet

  Muutokset ohjelmaan vielä mahdollisia!  


  Syksy 2020

  vko

  Tapahtuma

  Sisältö

  Vastuuhenkilö

  viikko 37 7.9.-11.9.20

  1

  Etäluento: Kurssin aloitus

  Kandiseminaarin ja kandityön tavoitteet, aiheiden julkistaminen

  Stina Giesecke ja Riikka Kaipia

  15.9.2020

  2

  Etäluento: Kandityön tiedonhaku, elektroniset tietokannat

  Omaan kandityöaiheeseen liittyvä tiedonhaku

  Harri Maikola/ Tutkimuspalvelut

  18.9.2020 mennessä

   

  Tehtävä: Ota yhteyttä ohjaajan (esim. sähköpostitse)

  Sopiminen kandityön aihepiiristä ja ohjauksesta

  Kandityön tekijä

  22.9.2020

  3

  Etäluento: Tieteellinen viittaaminen ja viitteidenhallintaohjelmat

  Oikeat viittauskäytännöt ja RefWorks-ohjelman viitehallintaharjoitus

  Kirsi Heino / Tutkimuspalvelut

  Heti kun tiedossa, viim. 28.9

  4

  Tehtävä: ilmoita työsi aihe/teema ja ohjaaja

  Palauta palautuslaatikkoon Kandityöaiheet-sivulla

  Kandityön tekijä

  28.9.2020

   

  Tehtävä: Tutkimussuunnitelman palautus (1-3 sivua)

  Ohjaajalle sähköpostitse työn tavoite ja rajaus, tutkimuskysymykset ja esitys teoriapohjaksi

  Kandityön tekijä

  29.9.2020

   

  Etäluento: Johdatus tieteelliseen kirjoittamiseen

   

  Veera Hatakka/ Kielikeskus

  2.10.2020 

   

  Tehtävä: Tiedonhaun tehtävän palautus

  Kandityön tekijä

  5.-11.10.2020

  5

  Etätehtäviä tieteellisestä kirjoittamisesta

  Tieteellisen kirjoittamisen opetus -sivulla

  Kandityön tekijä

  12.10-16.10.2020 

  6

  Tekstipaja 1 

  Ryhmä A: ti 10.15–11.45

  Ryhmä B: ti 13.15–14.45

  Ryhmä C: to 10.15–11.45

  Ryhmä D: to 13.15–14.45

  Ryhmä E:  pe 13.15–14.45

  Tekstipaja 1 

  • tekstin rakenne
  • tiivistelmä
  • editointi ja viimeistely
  • harjoituksia

   

  Veera Hatakka/ Kielikeskus

  13.10.2020

   

  Tekstipaja 1 kandin englanniksi tekeville
  13.10. klo 9.00–10.30

   

  Matthew Billington / Kielikeskus

  27.10.2020

  8

  Kandiklinikka

   

  Riikka Kaipia, Stina Giesecke ja Lasse Kaartinen

  28.10.2020

   

  Tehtävä: Luonnosversion palautus (8–10 sivua) MyCo:n palautuslaatikkoon ja ohjaajalle sähköpostitse

  Ensimmäinen kandityön kokonaisuutta hahmottava versio

  Kandityön tekijä

   

  30.10.2020

   

  Tehtävä: Palauta tekstipajaa 2 varten tekstinäyte Tieteellisen kirjoittamisen opetus -sivun ohjeen mukaan

   

  Kandityön tekijä

  9.-13.11.2020 

  10

  Tekstipaja 2 

  Ryhmä A: ti 10.15–11.45

  Ryhmä B: ti 13.15–14.45

  Ryhmä C: to 10.15–11.45

  Ryhmä D: to 13.15–14.45

  Ryhmä E: pe 13.15–14.45

  Tekstipaja 2 

  • palaute tekstinäytteestä
  • ajankohtaisia teemoja
  • editointi- ja viimeistelyvinkkejä
  • harjoituksia 
  • kysymysklinikka

  Korjatun tekstinäytteen (kypsyysnäyte) palautus viimeistään 29.11.

  Veera Hatakka/ Kielikeskus

  10.11.2020

   

  Tekstipaja 2 kandin englanniksi tekeville
  10.11. klo 9.00–10.30

   

  Matthew Billington / Kielikeskus

  16.11.2020

   

  Tehtävä: Kokonaisen luonnosversion palautus

  Ohjaajalle sähköpostitse ja MyCon palautuslaatikkoon

   

  16.-20.11.2020

  11

  Puhepaja 1:

  Puhepaja 1A: ma 16.11. klo 9.00–10.30

  Puhepaja 1B: ke 18.11. klo 9.00–10.30

  Max 25 opiskelijaa / paja

  Janne Niinivaara/ Kielikeskus

  17.11.2020

   

  Tehtävä: Tiivistelmä-luonnoksen palautus MyCo:n palautuslaatikkoon

   

  Kandityön tekijä

  23.-27.11.2020

  12

  Puhepaja 2:

  Puhepaja 2A: ma 23.11. klo 9.00–11.15

  Puhepaja 2B: ti 24.11. klo 15.00–17.15

  Puhepaja 2C: ti 24.11. klo 17.30–19.45

  Puhepaja 2D: ke 25.11. klo 9.00–11.15

  Puhepaja 2E: to 26.11. klo 12.30–14.45

  Puhepaja 2F: to 26.11. klo 15.00–17.15

  Puhepaja 2G: to 26.11. klo 17.30–19.45

  Puhepaja 2H: pe 27.11. klo 9.00–11.15

  Puhepaja 2I: pe 27.11. klo 11.30–13.45

  Puhepaja 2J: pe 27.11. klo 14.15–16.30

  • Max 5 opiskelijaa / paja
  • Opiskelijat esittelevät kandityönsä (10 min)
  • Esitys videoidaan
  • Annetaan vertais- ja opettajapalautetta

  Opiskelija lähettää opettajalle omat kommenttinsa katsottuaan videonsa

  Janne Niinivaara / Kielikeskus

  24.11.2020

   

  Tiivistelmätyöpaja (avoin kaikille, pakollinen työnsä englanniksi kirjoittaville, joiden koulusivistyskieli on suomi) klo 12.15

  Muista ilmoittautua etukäteen!

  Osallistujille tiedoksi:
  Edellytyksenä tiivistelmäluonnoksen palauttaminen 17.11. Valmiin tiivistelmän (kypsyysnäyte) palautus 1.12.

  Veera Hatakka/ Kielikeskus

  25.11.2020

   

  Tehtävä: Seminaarissa opponoitava työ

  Palautus MyCo:n palautuslaatikkoon on samalla ilmoittautuminen seminaariin

  Kandityön tekijä

  30.11.2020

  13

  Tehtävä: Esityspäivän kalvot

  Palautus MyCo:n palautuslaatikkoon

  Kandityön tekijä

  1.12.2020

   

  Tehtävä: Seminaariesitykset / opponointi

  Osallistuminen seminaaripäivään

  Opiskelijat / ohjaajat

  8.12.2020

  14

  Tehtävä: Arvosteltavan työn palautus

  Ohjaajalle ja MyCo:n palautuslaatikkoon

  Kandityön tekijä