Topic outline

 • HUOM! Matematiikan ja systeemitieteiden  kandidaatinseminaarista on kaksi erilaista toteutusta.

  • Vain matematiikan versiosta tiedotetaan näillä MyCourses sivuilla.
  • Systeemitieteiden seminaari löytyy täältä
  • Molempien versioiden suorittaminen johtaa siis saman kurssin suorittamiseen. Riippumatta pääaineestasi voit sopia työsi  valvojan kanssa kumman tahansa version suorittamisesta.


  • Zoom-linkki matematiikan ja systeemitieteiden yhteiseen kandiseminaarin aloitusinfotilaisuuteen. Tilaisuutta suositellaan kaikille, jotka suunnittelevat tekevänsä kandityön vuonna 2021.

 • Matematiikan ja systeemitieteiden kandidaatintyö ja seminaari ovat sama kurssi, mutta siitä on olemassa kaksi erillistä toteutusta.

  • Näillä MyCourses-sivuilla tiedotetaan vain matematiikan versiosta.
  • Systeemitieteen seminaarin sivuille pääset alla olevasta linkistä.
  • Jos työsi on matematiikan ja systeemitieteiden rajapinnassa, sovi ohjaajan tai valvojan kanssa, kumpaan versioon seminaarista sinun kannattaa osallistua.

 • Not available unless: Your User account contains (use: aalto.fi) contains aalto.fi


 • Kypsyysnäyte on integroitu kandidaatintyön kirjoittamiseen. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Alla tarkemmat tiedot kypsyysnäytteen tekemisestä kandidaatintyön kielestä riippuen.

  Opiskelijan koulusivistyskieli suomi/ruotsi, kandidaatintyö kirjoitettu koulusivistyskielellä

  • Kypsyysnäytteenä toimii viiden (5) sivun ote kandidaatintyöstä

  • Milloin kypsyysnäyte tehdään?

   • Suomenkieliset työt:
    • Opiskelijan kandidaatintyötä on jo kirjoitettu jonkin verran ja ohjaajalta on saatu työstä kommentteja.
    • Työn ei tarvitse olla vielä valmis, esimerkiksi johtopäätökset voivat vielä olla kirjoittamatta, ja tekstin ei tarvitse olla vielä aivan loppuun hiottua. Toivottavaa kuitenkin on, että tekstinäytteeksi jätettävä kandidaatintyön katkelma on kirjoittajan itsensä mielestä jo varsin pitkälle työstetty.
   • Ruotsinkieliset työt:
    • Kandidaatintyön ei tarvitse olla kokonaisuudessaan vielä täysin valmis, mutta kypsyysnäytteenä toimivan tekstiotteen tulee olla valmista tekstiä.

  • Miten?

   • Suomenkieliset työt: Opiskelija palauttaa tekstinäytteen MyCoursesin työtilaan: https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30642.
   • Ruotsinkieliset työt: Opiskelija lähettää Kielikeskuksen yhteyshenkilölle Sofia Sevónille (sofia.sevon@aalto.fi) kandidaatintyönsä sen hetkisen version ja ilmoittaa, mitkä sivut hän haluaisi huomioitavan kypsyysnäytteenä.
   • Kielikeskuksen lehtori kommentoi tekstiä ja pyytää opiskelijaa tekemään tarvittavat korjaukset.
   • Opiskelija tekee tarvittavat korjaukset ja lähettää tekstin takaisin tarkastettavaksi Kielikeskukseen. Korjauskierroksia voi olla tarvittaessa useampia.
   • Kun teksti on kunnossa, lehtori lähettää suoritusilmoituksen kypsyysnäytteestä TFM-opintopalveluihin, jossa kypsyysnäyte kirjataan rekisteriin.

  Huom! Mikäli opiskelija osallistuu ruotsinkieliseen kandidaattiseminaariin, tulee hänen laatia kypsyysnäyte seminaarin ohjeiden mukaan.

  Opiskelijan koulusivistyskieli suomi tai ruotsi, kandidaatintyö kirjoitettu muulla kuin koulusivistyskielellä (esim. englanniksi)

  • Kypsyysnäytteenä toimii työn tiivistelmä, joka on laadittu koulusivistyskielellä. Tiivistelmä liitetään myös lopulliseen kandidaatintyöhön.

  • Milloin kypsyysnäyte tehdään?

   • Suomenkieliset tiivistelmät: Opiskelija palauttaa tiivistelmän, kun työ on sen verran pitkällä, että tiivistelmän kirjoittaminen onnistuu. Työn ei tarvitse olla täysin valmis, mutta tiivistelmän tulee olla kirjoittajan itsensä mielestä jo varsin pitkälle työstetty.

   • Ruotsinkieliset tiivistelmät: Ruotsinkielisten tiivistelmien tulee olla opiskelijan mielestä lopullisessa muodossa siinä vaiheessa, kun ne lähetetään Kielikeskukseen tarkastettaviksi.

   • Miten?

    • Suomenkieliset tiivistelmät: Opiskelija palauttaa tiivistelmän MyCoursesin työtilaan: https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30642.
    • Ruotsinkieliset tiivistelmät: Opiskelija lähettää tiivistelmän Kielikeskuksen yhteyshenkilölle Sofia Sevónille (sofia.sevon@aalto.fi).
    • Kielikeskuksen lehtori kommentoi tekstiä ja pyytää opiskelijaa tekemään tarvittavat korjaukset.
    • Opiskelija tekee tarvittavat korjaukset ja lähettää tekstin takaisin tarkastettavaksi Kielikeskukseen. Korjauskierroksia voi olla tarvittaessa useampia.
    • Kun teksti on kunnossa, lehtori lähettää suoritusilmoituksen kypsyysnäytteestä TFM-opintopalveluihin, jossa kypsyysnäyte kirjataan rekisteriin.
    • Huom! TFM:llä ei enää vaadita englanninkielisiin kandidaatintöihin kolmesivuista koulusivistyskielistä yhteenvetoa. Tiivistelmä koulusivistyskielellä riittää.

   • Tiivistelmän laatijan pikaohje:

    • Sovita tiivistelmäteksti sille lomakkeessa varattuun tilaan. Ohjeellinen pituus on noin 300 sanaa.            
    • Käytä riviväliä 1. Jaa teksti 2–5 ytimekkääksi kappaleeksi.
    • Kirjoita työn keskeiset avain- eli asiasanat niille varattuun kohtaan. Niillä on yhteys koulutusalaasi, koulutusohjelmaasi ja pääaineeseesi sekä vastuuopettajaan ja työn ohjaajaan.
    • Sisällytä tiivistelmään työsi olennainen anti niin, että se antaa lukijalle kokonaiskuvan työstäsi. 
    • Kirjoita tiivistelmä itsenäiseksi tekstiksi, joka tulee toimeen omillaan eli on ymmärrettävä, vaikka ei lukisi kandidaatintyötä.

   Sovella tiivistelmään tieteellisen tekstin konventioita: osoita argumentointitaitoa, määrittele keskeisiä käsitteitä, käytä persoona- ja aikamuotoja tarkoituksenmukaisesti ja käytä asiatyyliä.

  • Tekstipajoista tukea tieteellisen tekstin kirjoittamiseen

   Kielikeskus järjestää kandiseminaarin yhteydessä opiskelijoille suomen- ja englanninkielisiä tekstipajoja. Pajoissa saa tukea kirjoittamiseen tieteellisen viestinnän näkökulmasta.

   Kandityön kielestä riippuen opiskelija voi osallistua suomenkielisiin tekstipajoihin tai English workshop-työskentelyyn. Opiskelija saa pajoissa sekä vertaispalautetta että palautetta kirjoitusviestinnän tai englannin opettajalta. Suomenkielisissä tekstipajoissa ohjausta kypsyysnäytteen kirjoittamiseen saavat myös englannin kielellä kandityönsä kirjoittavat.

   Osallistuminen työpajoihin kannattaa:

   • Kielellinen ilmaisu on painoarvoltaan merkittävä osa koko kurssin arvosanan määräytymistä.
   • Laadukas tieteellinen kirjoittaminen vaatii hiomista: ulkopuolisen lukijan kommentit voivat olla kullan arvoisia.
   • Kirjoitusprosessi helpottuu ja nopeutuu kun opit välttämään tavallisimmat kömmähdykset.
   • Keskustelu teksteistä on antoisaa muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.
   • Tieteellisessä ilmaisussa on suomen ja englannin välillä eroja.

   Ruotsinkielisille opiskelijoille tukea kirjoittamiseen tarjoaa Kielikeskuksen skrivklinik. Ruotsinkieliseen kandidaattiseminaariin kuuluu lisäksi pakollisena osana tekstipajat.

   Englanninkielen workshop

   Jos kirjoitat kandidaatintyösi englanniksi, sinulla on nyt erinomainen tilaisuus saada tekstiisi palautetta ja tukea juuri englanninkielisen tieteellisen viestinnän näkökulmasta osallistumalla englannin kielen workshop -työskentelyyn.

   Workshop järjestetään torstaina 27.8.2020 klo 16.15-17.45. Workshop järjestetään etänä zoomin kautta.

   Osallistuminen on erittäin suositeltavaa, koska hyvä englanninkielinen ilmaisutyyli vaatii hiomista siinä missä äidinkielinenkin tieteellinen teksti.

   Workshopin opettajana toimii Tommi Kakko.

   Ilmoittaudu workshopiin viimeistään 20.8.2020 oheisen lomakkeen kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/FBAC676A5135B216  

   Palauta tekstinäyte kandidaatintyöstä (2-3 sivua) opettajalle sähköpostitse (tommi.kakko@aalto.fi) 20.8.2020 mennessä.

   Tekstipaja (ei järjestetä elokuussa 2020)

   Tekstipajassa prosessoidaan kandidaatintyön suomenkielistä tiivistelmää. Teksteistä annetaan ja saadaan vertaispalautetta ja lisäksi tekstipajan opettaja antaa oman palautteensa.

   Tekstipaja on tarkoitettu kandidaatintyötään tekeville teknillisen fysiikan ja matematiikan opiskelijoille, joiden koulusivistyskieli on suomi. Tekstipajaan voi osallistua siinä vaiheessa, kun tiivistelmän teko työstä on mahdollista. Työn ei tarvitse kuitenkaan olla vielä aivan valmis. Kandidaatintyön kieli voi olla suomi tai englanti, koska myös englanninkieliseen työhön tulee liittää tiivistelmä suomeksi.

   Tekstiklinikka

   Kielikeskus tarjoaa kandidaatintyönsä suomeksi laativille opiskelijoille mahdollisuuden myös henkilökohtaiseen konsultaatioon tekstiklinikalla. Opiskelijalla on mahdollisuus varata Kielikeskuksen tekstiklinikalta 30 tai 60 minuutin konsultaatio. Konsultaatio on keskustelua, sparrausta ja tekstipalautteen saamista. Palvelu on tarkoitettu tekstinteon erityistukea tarvitseville. Lisätietoja ja varaukset tiina.airaksinen(at)aalto.fi.


  • Kurssin SCI3029.kand - Kandidaatintyö ja seminaari suorittaminen vaatii seuraavia osasuorituksia

   1. Kandidaatintyön kirjoittaminen. Kirjoitusprosessin aluksi työlle tulee löytää valvoja (matematiikan laitoksen professori tai lehtori). On hyvä myös täyttää ja palauttaa aihehakemuslomake.
   2. Seminaariin osallistuminen. Tämä tapahtuu osallistumalla 8 esitykseen. Näihin suositellaan sisällytettäväksi sekä muita kandityöesitelmiä että muita matematiikan seminaareja. Myös esim. matematiikan väitöstilaisuudet ja kollokvio-esitelmät kelpaavat.
   3. Kandityöesitelmä.
   4. Kypsyysnäyte, jos koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi. Jos koulusivistyskieli on muu, kypsyysnäytettä ei tarvitse tehdä.


   Seminaariosuuden suorittaminen

   • Tämän voi aloittaa jo hyvissä ajoin ennen kandityön tekemistä.
   • Erityisesti on suositeltavaa käydä seuraamassa muutamaa kandityöesitelmää ennen oman esitelmän pitämistä.
   • Pidä kirjaa siitä, mitä esitelmiä käyt seuraamassa. Kun saat 8 seminaarikäyntiä suoritettua, lähetä lista niistä seminaarin vetäjälle (Riikka Korte). Listasta tulee ilmetä päivämäärä, puhuja, otsikko sekä missä seminaari järjestetty (esim. kandityöesitelmä / seminaarisarjan nimi / yliopiston nimi, jos seurattu muualla järjestettyä esitelmää)

   Kurssin hyväksymisen vaatimukset:

   1. Kandityö. (Ohjaaja/valvoja on täyttää työn arvostelulomakkeen ja toimittaa sen seminaarin vetäjälle.)
   2. Seminaarikäynnit (8 kpl) on raportoitu seminaarin vetäjälle.
   3. Oman esitelmän pitäminen.
   4. Kypsyysnäyte. (Tämän opiskelija hoitaa itse suoraan kielikeskuksen kanssa, joka toimittaa tiedon hyväksytysti suorittamisesta suoraan opintotoimistoon.)
   5. Työn tallentaminen eAge-järjestelmään.

   Jos aiheen hakeminen on työn alkuvaiheessa unohtunut, ei aihehakemuslomaketta tarvitse enää täyttää ennen työn viimeistelyn yhteydessä.