Översikt

 • Allmänt

  HUOM! Matematiikan ja systeemitieteiden  kandidaatinseminaarista on kaksi erilaista toteutusta.

  • Vain matematiikan versiosta tiedotetaan näillä MyCourses sivuilla.
  • Systeemitieteiden seminaari löytyy täältä
  • Molempien versioiden suorittaminen johtaa siis saman kurssin suorittamiseen. Riippumatta pääaineestasi voit sopia työsi  valvojan kanssa kumman tahansa version suorittamisesta.


  • URL icon

   Zoom-linkki matematiikan ja systeemitieteiden yhteiseen kandiseminaarin aloitusinfotilaisuuteen. Tilaisuutta suositellaan kaikille, jotka suunnittelevat tekevänsä kandityön vuonna 2021.

  • Muistilista matematiikan kandidaatintyön ja seminaarin suorittamiseksi

   1. Ilmoittaudu kandiseminaariin Oodissa. Tarvittaessa ota yhteyttä seminaarin vetäjään (Riikka Korte).
   2. Keskustele mahdollisista työn aiheista matematiikan laitoksen professorin tai lehtorin kanssa. Myös esimerkiksi postdocit voivat ohjata töitä. Aiheesta on aina sovittava työn ohjaajan/valvojan kanssa ennen työn aloittamista. Jos työn ohjaaja ei ole matematiikan laitoksen professori tai lehtori, ota yhteyttä johonkin laitoksen professoreista, joka toimii työn valvojana. Erityisesti mikäli teet kandityön matematiikan laitoksen ulkopuolella (esim. kesätyöpaikassa yliopiston ulkopuolella tai toisella laitoksella), etsi työllesi valvoja matematiikan laitokselta ennen työn tekemistä.
   3. Kun olet löytänyt ohjaajan ja sopinut aiheesta,  täytä aihehakemus (löytyy sivun lopusta) ja palauta se opintotoimistoon (kesään 2021 asti Taru Bister, PL 15400, syksy 2021- : N.N.). 
   4. Osallistu kandiseminaarin tilaisuuksiin työn tekemisen aikana. Tilaisuuksiin kuuluvat kandityöesitelmät sekä erityisesti keväisin myös muita tapahtumia.
   5. Käy kuuntelemassa ainakin 8 vapaavalintaista esitelmää. Ensisijaisesti esitelmien tulisi olla matematiikan laitoksen kandiesitelmiä, seminaareja, väitöstilaisuuksia tai kollokvio-esitelmiä. Tarvittaessa myös esim. fysiikan kandiesitelmät ja muiden yliopistojen matematiikan esitelmät kelpaavat. Suosittelemme, että näihin esitelmiin sisältyisi vähintään 2 kandiesitelmää ja 2 tutustumista muihin seminaareihin. Toimita lopuksi kandiseminaarin vetäjälle lista tilaisuuksista sähköpostitse (esitelmän pitäjä, otsikko, päivämäärä, paikka/seminaarisarja tmv.).
   6. Pidä kandityöesitelmä. Sovi siitä ohjaajasi kanssa ja kandiseminaarin vetäjän kanssa. 
   7. Kun työ alkaa olla loppusuoralla, suorita kypsyysnäyte. 
   8. Esitäytä arviointilomake (löytyy sivun lopusta) ja anna se ohjaajalle. Matematiikan kandiseminaarissa merkitse vastuuprofessoriksi seminaarin vastuuopettaja Riikka Korte. Pääaineen professori (työn valvoja) voi olla kuka tahansa matematiikan professori, luonnollisimmin ohjaajasi tai kyseisen tutkimusryhmän professori, ellei ohjaaja ole professori. Ohjaajan tulee mielellään olla vähintään tohtoritasoinen tutkija.
   9. Tallenna työn lopullinen versio eAge-järjestelmään.
    Työ täytyy tallentaa PDF/A -formaatissa, hyväksyttävät versiot ovat PDF/A-1a, -b, -2a ja 2b
    Oppimiskeskuksen ohjeet tiedostosi konvertoimiseksi PDF/A:ksi
    Mikäli tarvitset apua, ota yhteyttä IT-palveluihin