Topic outline

 • Tekstipajoista tukea tieteellisen tekstin kirjoittamiseen

  Kielikeskus järjestää kandiseminaarin yhteydessä opiskelijoille suomen- ja englanninkielisiä tekstipajoja. Pajoissa saa tukea kirjoittamiseen tieteellisen viestinnän näkökulmasta.

  Kandityön kielestä riippuen opiskelija voi osallistua suomenkielisiin tekstipajoihin tai English workshop-työskentelyyn. Opiskelija saa pajoissa sekä vertaispalautetta että palautetta kirjoitusviestinnän tai englannin opettajalta. Suomenkielisissä tekstipajoissa ohjausta kypsyysnäytteen kirjoittamiseen saavat myös englannin kielellä kandityönsä kirjoittavat.

  Osallistuminen työpajoihin kannattaa:

  • Kielellinen ilmaisu on painoarvoltaan merkittävä osa koko kurssin arvosanan määräytymistä.
  • Laadukas tieteellinen kirjoittaminen vaatii hiomista: ulkopuolisen lukijan kommentit voivat olla kullan arvoisia.
  • Kirjoitusprosessi helpottuu ja nopeutuu kun opit välttämään tavallisimmat kömmähdykset.
  • Keskustelu teksteistä on antoisaa muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.
  • Tieteellisessä ilmaisussa on suomen ja englannin välillä eroja.

  Ruotsinkielisille opiskelijoille tukea kirjoittamiseen tarjoaa Kielikeskuksen skrivklinik. Ruotsinkieliseen kandidaattiseminaariin kuuluu lisäksi pakollisena osana tekstipajat.

  Englanninkielen workshop

  Jos kirjoitat kandidaatintyösi englanniksi, sinulla on nyt erinomainen tilaisuus saada tekstiisi palautetta ja tukea juuri englanninkielisen tieteellisen viestinnän näkökulmasta osallistumalla englannin kielen workshop -työskentelyyn.

  Workshop järjestetään torstaina 27.8.2020 klo 16.15-17.45. Workshop järjestetään etänä zoomin kautta.

  Osallistuminen on erittäin suositeltavaa, koska hyvä englanninkielinen ilmaisutyyli vaatii hiomista siinä missä äidinkielinenkin tieteellinen teksti.

  Workshopin opettajana toimii Tommi Kakko.

  Ilmoittaudu workshopiin viimeistään 20.8.2020 oheisen lomakkeen kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/FBAC676A5135B216  

  Palauta tekstinäyte kandidaatintyöstä (2-3 sivua) opettajalle sähköpostitse (tommi.kakko@aalto.fi) 20.8.2020 mennessä.

  Tekstipaja (ei järjestetä elokuussa 2020)

  Tekstipajassa prosessoidaan kandidaatintyön suomenkielistä tiivistelmää. Teksteistä annetaan ja saadaan vertaispalautetta ja lisäksi tekstipajan opettaja antaa oman palautteensa.

  Tekstipaja on tarkoitettu kandidaatintyötään tekeville teknillisen fysiikan ja matematiikan opiskelijoille, joiden koulusivistyskieli on suomi. Tekstipajaan voi osallistua siinä vaiheessa, kun tiivistelmän teko työstä on mahdollista. Työn ei tarvitse kuitenkaan olla vielä aivan valmis. Kandidaatintyön kieli voi olla suomi tai englanti, koska myös englanninkieliseen työhön tulee liittää tiivistelmä suomeksi.

  Tekstiklinikka

  Kielikeskus tarjoaa kandidaatintyönsä suomeksi laativille opiskelijoille mahdollisuuden myös henkilökohtaiseen konsultaatioon tekstiklinikalla. Opiskelijalla on mahdollisuus varata Kielikeskuksen tekstiklinikalta 30 tai 60 minuutin konsultaatio. Konsultaatio on keskustelua, sparrausta ja tekstipalautteen saamista. Palvelu on tarkoitettu tekstinteon erityistukea tarvitseville. Lisätietoja ja varaukset tiina.airaksinen(at)aalto.fi.