Topic outline

 • Kurssin SCI3029.kand - Kandidaatintyö ja seminaari suorittaminen vaatii seuraavia osasuorituksia

  1. Kandidaatintyön kirjoittaminen. Kirjoitusprosessin aluksi työlle tulee löytää valvoja (matematiikan laitoksen professori tai lehtori). On hyvä myös täyttää ja palauttaa aihehakemuslomake.
  2. Seminaariin osallistuminen. Tämä tapahtuu osallistumalla 8 esitykseen. Näihin suositellaan sisällytettäväksi sekä muita kandityöesitelmiä että muita matematiikan seminaareja. Myös esim. matematiikan väitöstilaisuudet ja kollokvio-esitelmät kelpaavat.
  3. Kandityöesitelmä.
  4. Kypsyysnäyte, jos koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi. Jos koulusivistyskieli on muu, kypsyysnäytettä ei tarvitse tehdä.


  Seminaariosuuden suorittaminen

  • Tämän voi aloittaa jo hyvissä ajoin ennen kandityön tekemistä.
  • Erityisesti on suositeltavaa käydä seuraamassa muutamaa kandityöesitelmää ennen oman esitelmän pitämistä.
  • Pidä kirjaa siitä, mitä esitelmiä käyt seuraamassa. Kun saat 8 seminaarikäyntiä suoritettua, lähetä lista niistä seminaarin vetäjälle (Riikka Korte). Listasta tulee ilmetä päivämäärä, puhuja, otsikko sekä missä seminaari järjestetty (esim. kandityöesitelmä / seminaarisarjan nimi / yliopiston nimi, jos seurattu muualla järjestettyä esitelmää)

  Kurssin hyväksymisen vaatimukset:

  1. Kandityö. (Ohjaaja/valvoja on täyttää työn arvostelulomakkeen ja toimittaa sen seminaarin vetäjälle.)
  2. Seminaarikäynnit (8 kpl) on raportoitu seminaarin vetäjälle.
  3. Oman esitelmän pitäminen.
  4. Kypsyysnäyte. (Tämän opiskelija hoitaa itse suoraan kielikeskuksen kanssa, joka toimittaa tiedon hyväksytysti suorittamisesta suoraan opintotoimistoon.)
  5. Työn tallentaminen eAge-järjestelmään.

  Jos aiheen hakeminen on työn alkuvaiheessa unohtunut, ei aihehakemuslomaketta tarvitse enää täyttää ennen työn viimeistelyn yhteydessä.