Topic outline

 • General

  Not available unless: You belong to (G00) Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät (Oodi)

  .

  Tervetuloa kurssille Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät!


  Kurssi on suunnattu kuvataidekasvatuksen 3. vuoden kandidaattiopiskelijoille ja muuntokoulutuksen 1. vuoden opiskelijoille.

  Kurssi toteutetaan syyslukukaudella 2020 etäopetuksena. Se on mahdollista suorittaa myös itsenäisenä verkko-opiskeluna tai tenttimällä. (Lisätietoa vaihtoehdoista alla ja tämän kurssisivun erillisissä osioissa). Jälkimmäisiä vaihtoehtoja suositellaan erityisesti niille kandiopiskelijoille, joilla sivuaineopinnot menevät päällekkäin kurssin opetusaikojen kanssa. Kandidaattiopiskelijan tulee suorittaa kurssi 1. periodissa, ennen kandidaatin opinnäyteseminaarin alkua. 

  Terv. Marja R.