Topic outline

 • Hei ja tervetuloa kurssille keväällä 2021! 

  Kurssin luennot järjestetään keväällä 2021  torstaisin klo 14.15-16 Zoomissa. Linkki luennoille on:

  https://aalto.zoom.us/j/66982714999 

  Kurssin kirjallisuus ja reflektioraportin pohja löytyvät Materiaalit-kansiosta. 

  Kurssin suorittaminen edellyttää osallistumista vähintään kuudelle kurssin kahdeksasta luennosta, harjoitustyön kaikkien tehtävien tekemistä sekä osallistumista vertaiskeskusteluun kurssin lopussa. 

  Kurssi on tarkoitettu kaikille Aallon opiskelijoille, jotka haluavat tutustua itseensä paremmin. Kurssi auttaa osallistujia mm. tunnistamaan omia vahvuuksiaan, löytämään keinoja omien tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa, kehittämään keinoja stressin ja kuormituksen ehkäisemiseksi sekä ymmärtämään omien tunteiden vaikutusta jokapäiväiseen elämään ja kanssakäymiseen. Kurssin keskeinen oppimismenetelmä on reflektiivinen kirjoittaminen, ja opiskelijoiden onkin syytä varata viikoittain muutama tunti aikaa kurssin reflektiivisille oppimistehtäville. 

  Kurssin aikataulu, luennot ja tehtävät.


  Aika 

  Luennon aihe 

  Luennon jälkeen

  4.3.2021

  Kurssin aloitustilaisuus: Kurssin käytännön järjestelyt, tavoitteet ja työskentelymuodot – Jari Ylitalo  

  ENNEN LUENTOA

  Lue artikkeli Drucker P. (1999) Managing Oneself, Harvard Business Review, March-April 1999, 64-74

  11.3.2021

  . Avausluento
  - Tuukka Kostamo

  LUENNON JÄLKEEN

  Kirjaa harjoitustyöpohjaan tehtävä 1.1.

  Valmistaudu seuraavaan luentoon lukemalla artikkeli Roberts et al. (2005) “How to play to your strengths” ja tekemällä harjoituksen 2 osatehtävä 1

  18.3.2021

  Henkilökohtaiset vahvuudet ja niiden hyödyntäminen – Tuukka Kostamo

   LUENNON JÄLKEEN


  25.3.2021

  Vuorovaikutus - Tuukka Kostamo

   LUENNON JÄLKEEN


  1.4.2021

  Tavoitteiden asettaminen – Tuukka Kostamo

   LUENNON JÄLKEEN

  8.4.2021

  Aikaansaaminen

   LUENNON JÄLKEEN


  15.4.2021

  EI LUENTOA

   

  22.4.2021

  Kuormitustekijät, stressi ja hyvä arki – Tuukka Kostamo

    LUENNON JÄLKEEN  29.4.2021

  Oppiminen ja henkilökohtainen kehittyminen – Jari Ylitalo

    LUENNON JÄLKEEN  6.5.2021

  Yhteenveto - Tuukka Kostamo & Jari Ylitalo

    LUENNON JÄLKEEN


  10.-15.5.2021

  Vertaiskeskustelut pienryhmissä