Topic outline

 • Tavoitteet

  Luentosarjan tavoitteena on lisätä osallistujan kykyä omaehtoiseen, laaja-alaiseen, luovaan ja eteenpäinvirittyneeseen elämänfilosofiseen ajatteluun. Tavoitteena on synnyttää voimakkaasti rikastava oivallusympäristö, jossa osanottaja voi jäsentää toimintatapojaan, ajattelumallejaan ja arvokysymyksiä henkilökohtaisesti relevantilla tavalla. Luentosarja antaa työvälineitä rakentaa ja terävöittää oman henkisen kasvun ja elämänasenteen perusteita ja suuntaviivoja. Painopiste on kunkin osallistujan omassa toiminnassa ja elämässä. Tavoitteena on vahvistaa kunkin kykyä ja taipumusta elää muutostilanteissa luovasti ja arvo-ohjautuvasti. Luennot hyödyntävät länsimaisen ja itämaisen filosofian voimavirtoja sekä nykyaikaisen ihmistutkimuksen keskeisiä tuloksia ja ilmentävät prof. Saarisen elämyksellisestä, kokonaisvaltaista ja tunnelmaintensiivistä luentotapaa, jossa avainroolissa on luentotilanteen osallistujissa synnyttämä ajattelun liike.


  Kurssin suorittaminen

  Kurssin keskiössä ovat prof. Saarisen elämykselliset viikottaiset luennot, jotka Zoom-ympäristössä mahdollistavat laajennetun nykyhetken kautta  keskittyneen tilanteen osallistujan omille pohdinnoille. Luentojen tavoitteena on tarjota intensiivinen ja inspiroiva ympäristö osallistujien omalle ajattelulle ja ajattelun ajattelulle. Nykyhetkisenä live-tilanteena toteutettujen luentojen rinnalla videotallenteet luennoista tukevat oppimisprosessia, mutta eivät täysin korvaa live-tilannetta. Kurssin ideana on harjoittaa henkilökohtaista inspiroitunutta ja keskittynyttä ajattelua, mikä onnistuu elävässä live-tilanteessa paremmin kuin videotallenteiden välityksellä. Kurssiin kuuluva oppimisprosessi on usean kuukauden kestoinen ja perustuu osallistujan omien kokemusten ja ajatusten rikkaaseen kohtaamiseen tunnevoimaisesti. Live-tilanne tukee tätä tavoitetta. Eniten kurssista saa irti varaamalla kalenterista jokaisen luentokerran, tulemalla live-tilanteeseen mukaan alusta lähtien ja antamalla mielikuvitukselleen luvan asettua lentotilaan luennon elämysympäristössä. Luentojen ytimessä eivät ole Esan ajatukset, vaan omat ajatuksesi – sellaisina kuin ne heräävät luennon keskittyneessä, inspiroivassa ympäristössä.

  Luennoille osallistumisen lisäksi kurssiin sisältyy kolme palautettavaa tehtävää. Referaattitehtävässä tarkoitus on paneutua kolmeen nimettyyn artikkeliin ja pohtia niiden antia omakohtaisesti. Räjähdysvoimaisen dialogissa tavoitteena on jäsentää luennolla syntyneitä ajatuksia ensin yksin ja tämän jälkeen muiden osallistujien kanssa pienryhmässä. Kurssin lopuksi palautettavassa reflektioesseessä ajatuksena on jatkaa ja syventää luentosarjalla käynnistynyttä ajattelun liikettä tarkastelemalla joitakin osallistujalle keskeisiä teemoja soveltavassa, henkilökohtaisessa ja pohdiskelevassa hengessä.

  Kurssin suorittaminen edellyttää:

  • Referaatin tekemistä kolmesta artikkelista 2.3.2021 mennessä.

  Kurssin sisällyttäminen opintoihin

  Kurssi soveltuu niin kandidaatti-, maisteri- kuin tohtoriopiskelijoille tutkinto-ohjelmasta riippumatta, eikä kurssilla ole esitietovaatimuksia. Kaikki Aalto-yliopiston opiskelijat voivat suorittaa kurssin ja saada siitä merkinnän opintosuoritusotteelleen. Kurssille ilmoittautuminen on avoinna WebOodissa.

  Kurssi on ns. Aalto-opinto. Aalto-yliopiston teknisen alan kandidaattiohjelmassa (insinööritieteiden kandidaattiohjelmassa, kemiantekniikan kandidaattiohjelmassa, sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa tai teknistieteellisessä kandidaattiohjelmassa) opiskelevat voivat suorittaa kurssin Aalto-opintona ja sisällyttää sen perusopintoihinsa. Lisäksi kaikki Aalto-yliopiston kandidaatti- ja maisteriopiskelijat, myös Kauppakorkeakoulun sekä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opiskelijat, voivat suorittaa kurssin ainakin vapaavalintaisena opintona. Vapaavalintaisten opintojen lisäksi kurssi on mahdollisesti sisällytettävissä tutkintoon esimerkiksi pää- tai sivuaineen opintoihin. Kurssin sisällyttämisestä tutkintoon osaavat kertoa tarkemmin kunkin tutkinto-ohjelman opintoneuvojat.

  Muiden yliopistojen kuin Aalto-yliopiston opiskelijat voivat suorittaa kurssin joustavan opinto-oikeuden (JOO) avulla. Joustavan opinto-oikeuden saaminen kurssille hoituu osallistujan kotiyliopiston hyväksymisen kautta. Hakuasioissa opintoneuvojat voivat olla avuksi (yleensä hakeminen tapahtuu Joopas-hakujärjestelmästä). 

  Lisäksi kuka tahansa voi suorittaa kurssin Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kautta maksamalla kurssimaksun. Avoimen yliopiston kautta kurssille ilmoittautuminen päättyy tiistaina 18.1.2021 asti (kurssi Avoimen yliopiston sivuilla).


  Yhteystiedot

  Kurssin vastuuprofessori on Esa Saarinen. Käytännön järjestelyitä hoitavat assistentit Eero Tiilikainen, Ida Tiilikainen ja Jaakko Korhonen. Kaikkien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi at aalto.fi. Käytännön järjestelyissä ole yhteydessä Jaakkoon.

  Esa SaarinenEero TiilikainenIda TiilikainenJaakko Korhonen