Översikt

  • Kurssin keskiössä on osallistujan oman ajattelun liike, jota live-tilanteet ja myös videotallenteet tukevat. Luennot luovat elämysympäristön, jossa osallistuja voi harjoittaa omaa ajatteluaan inspiroituneesti. 

    Tärkein anti syntyy osallistujan omien oivallusketjujen ja soveltavan omakohtaisen pohdinnan seurauksena. Kurssin tavoitteet eivät rajoitu käsiteltyjen teemojen sisällölliseen opiskeluun. Luentotilaisuuksien keskittynyt tunnelma luo osallistujalle mahdollisuuden syventyä oman ajattelunsa perusteisiin rikastavan moniulotteisesti ja aktivoida sellaisia oman ajattelunsa taipumuksia, jotka saattavat arkikonteksteissa jäädä vähemmälle huomiolle. Avainasemassa on osallistujan oman ajattelun prosessi, mitä luennon avaukset ja toteutustapa syventävät. Antia ei siten voi tiivistää luentokalvojen tai luentomuistiinpanojen opetteluksi luentotilanteen ulkopuolella eikä luennon antia voida "pikakelata" tai kopioida joltain toiselta. Luennoille osallistuminen on hyödyllistä ja välttämätöntä, kun haluaa saada omasta kurssikokemuksestaan parhaat tehot irti.

    Salikuva