Topic outline

 • Räjähdysvoimaisen dialogin ohjeet

  Räjähdysvoimaisen dialogin tavoitteena on syventää luennolla syntyneitä ajatuksia ensin yksin ja tämän jälkeen ryhmässä. Ensin jokainen ryhmän jäsen kirjoittaa yksin omista ajatuksistaan ja kokemuksistaan. Tämän jälkeen ryhmän jäsenet jakavat kirjoituksensa, minkä jälkeen ryhmä keskustelee ja kirjoittaa yhdessä raportin, joka palautetaan. Dialogi käydään 4-5 hengen ryhmässä yhdestä kurssin alkupuolen luennosta (1., 2., 3., 4. tai 5. luento).

  Räjähdysvoimainen dialogi muodostuu seuraavista vaiheista:

  1. Ryhmän (4-5 osallistujaa) muodostaminen luentojen yhteydessä Zoom-ympäristössä. Ryhmän voi löytää myös sähköpostitse ilmoittamalla halukkuutensa.
  2. Jokainen ryhmän jäsen kirjoittaa ajatuksiaan ryhmän valitsemasta luennosta alla olevia kysymyksiä hyödyntäen (noin 1 sivu). Kirjoitukset jaetaan sähköpostitse ja luetaan ennen ryhmätapaamista.
  3. Ryhmä tapaa ja keskustelee vapaasti ajatuksistaan valitsemaansa luentoon liittyen (noin 1 tunti). Koronatilanne huomioiden ryhmän tapaaminen voidaan toteuttaa etänä esimerkiksi Zoomissa.
  4. Tapaamisen jälkeen ryhmä kirjoittaa yhdessä keskustelussa heränneistä ajatuksista raportin (1 sivu). Raportin liitteeksi laitetaan jokaisen yksin kirjoittamat tekstit, jotka tehtiin vaiheessa 2. Yhdessä kirjoitettu raportti näine liitteineen palautetaan osoitteeseen: esa.luento@gmail.com.


  Pohtikaa esimerkiksi seuraavia kysymyksiä kirjoituksissanne, keskustelussanne ja raportissanne: Millaisia yhteyksiä löysit luennosta omaan arkielämääsi? Mitkä olivat mielestäsi luennon tärkeimmät teemat ja miten kuvailisit niiden roolia omassa elämässäsi? Mitä oman elämän tapahtumia tai kokemuksia luento toi uuteen valoon? Mitä mielleyhtymiä ja tuntemuksia luento herätti? Mikä oli yllättävää? Mitä opit luennolta? Sisällyttäkää raporttiinne vastaus kysymykseen mikä oli räjähdysvoimaisen dialogin tärkein anti teille


  Arvostelu:

  Hyväksytty / hylätty.


  Ulkoasu:

  Tehkää raporttiin erillinen kansilehti, jolle seuraavat tiedot:

  • Filosofia ja systeemiajattelu, kevät 2021, räjähdysvoimaisen dialogin raportti
  • Tekijöiden nimet ja opiskelijanumerot
  • Toivoisimme, että antaisit luvan käyttää räjähdysvoimaisen dialogin yhteydessä kirjoittamiasi pohdintoja tutkimuksessa, jossa tutkitaan oppimista ja henkistä kasvua tällä kurssilla. Jos annat kyseisen tutkimusluvan, laita omien pohdintojesi yhteyteen teksti "Annan luvan käyttää kirjoittamiani pohdintoja anonyymisti tutkimuksessa, jossa tutkitaan oppimista ja henkistä kasvua tällä kurssilla." Vastaavasti toivoisimme, että saisimme käyttää myös ryhmänne raporttia tutkimuksessa (kansilehdelle tai muutoin raportin yhteyteen: "Annamme luvan käyttää raporttiamme anonyymisti tutkimuksessa, jossa tutkitaan oppimista ja henkistä kasvua tällä kurssilla.") Tutkimuksesta vastaavat professori Esa Saarinen ja DI Jaakko Korhonen. Tutkimuksen tulokset julkaistaan vain toimitetussa muodossa, ja mahdolliset lainaukset teksteistä tehdään kirjoittajien henkilöllisyyttä suojaten siten, etteivät he ole näistä lainauksista tunnistettavissa. Halutessasi saat lisätietoja tutkimuksesta kurssin henkilökunnalta (jaakko.korhonen at aalto.fi).


  Laajuus:

  Yksi sivu, saa kirjoittaa enemmänkin.


  Viimeinen palautuspäivä:

  Tiistaina 16.3.2021.


  Palautustapa:

  • Sähköpostitse osoitteeseen esa.luento@gmail.com. Toimittakaa raporttinne liitteineen yhtenätiedostona. Nimeä palauttamasi liitetiedosto muotoon opnro1_ opnro2_opnro3_opnro4_raportti.tiedostopääte eli esimerkiksi 12345A_23456B_34567C_45678D_raportti.docx. Raportin nimeäminen kuvatulla tavalla helpottaa työtämme.
  • Halutessanne voitte palauttaa raportin myös postitse osoitteeseen: Eero Tiilikainen, Työpsykologian ja johtamisen tutkimusryhmä, PL 15500, 00076 Aalto


  Tulokset:

  Tulokset julkaistaan myöhemmin.