Topic outline

 • Reflektioesseen kirjoitusohjeet


  Kurssin suoritukseen kuuluu essee "Elämäni maisema", jossa hyödynnetään joitakin luennolla esiin tulleita teemoja, käsitteitä ja ajatussisältöjä soveltavasti ja pohdiskelevasti oman elämän näkökulmasta. Hyödynnä kurssin käsitteistöjä, oheiskirjallisuutta ja omia kokemuksiasi. Tarkoituksena on, että esseellä erittelet jäsentyneesti omia ajatuksiasi soveltaen kurssin ja sen oheislukemiston käsitteitä, kuten esimerkiksi elämänfilosofia, bad romance, uomaelämä, systeemiäly, rinnalla oleminen tai mentaalimallit. Voit kytkeä tarkastelemiasi asioita esimerkiksi johonkin itsesi kannalta merkitseviin teksteihin, henkilökohtaisiin kokemuksiisi, oman pääaineesi teemoihin tai oman tulevaisuutesi pohdintaan. Ajatuksena on, että reflektioesseelläsi jatkat ja syvennät luentosarjalla käynnistynyttä ajattelun liikettä tarkastelemalla valitsemiasi teemoja soveltavassa, henkilökohtaisessa ja pohdiskelevassa hengessä.

  Essee on vapaamuotoinen ja
  1) kytkeytyy kurssin teemoihin
  2) otsikko "Elämäni maisema" (mahdollisesti sisältäen oman alaotsikon)
  3) hyödyntää kurssin käsitteitä ja esimerkkejä omaan elämääsi ja kokemuksiisi sovellettuina.

  Lisäansio on, jos
  4) essee sisältää viittauksia kurssin oheismateriaaliin (viittaukset vapaamuotoisesti tekstin sisällä tai alaviitteissä) sekä niistä kimmonneita pohdintoja. Mikäli lainaat aiemmin kirjoitettua (myös aiempaa omaa tekstiäsi), esitä lainaukset lainausmerkein, lähdemerkinnöin tai muulla tavoin selvästi. Esseen voi tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.


  Kirjoitusvinkkejä:

  • Tutki, perustele ja painota. Kehittele ja kytke asioita toisiinsa.
  • Käytä luennolla esitettyjä näkökulmia ja teoriaa näkemyksiesi tehostamiseksi ja omien kokemustesi jäsentämiseksi.
  • Luo kirjoittamisen kautta selkeyttä, pontta ja syvyyttä ajatteluusi.


  Arvosteluperusteet:

  Asiakokonaisuuksien käsitteellinen hahmottaminen, kurssilla ja sen oheismateriaalissa tarkasteltujen teemojen ja käsitteiden soveltaminen uusiin, henkilökohtaisesti relevantteihin ympäristöihin sekä tekstin jäsentyneisyys ja luovuus.


  Ulkoasu:

  Tee erillinen kansilehti, jolle seuraavat tiedot:

  • Teksti: Filosofia ja systeemiajattelu, kevät 2021, reflektioessee
  • Kurssikoodi: TU-A1150
  • Nimesi
  • Korkeakoulusi, koulutusohjelmasi ja pääaineesi
  • Aalto-yliopiston opiskelijanumerosi tai muun korkeakoulun opiskelijanumerosi tai jos niitä ei ole, syntymäaikasi
  • Kuinka monta kertaa osallistuit luennoille
  • Kuinka monta kertaa katsoit luentovideot verkosta
  • Oma arviosi reflektioesseestäsi asteikolla 0-5 (paras)
  • Mitä opit kurssilla (vastaaminen vapaaehtoista)
  • Toivoisimme, että antaisit luvan käyttää esseetäsi tutkimuksessa, jossa tutkitaan oppimista ja henkistä kasvua tällä kurssilla. Jos annat kyseisen tutkimusluvan, laita kansilehdelle teksti "Annan luvan käyttää tätä esseetäni anonyymisti tutkimuksessa, jossa tutkitaan oppimista ja henkistä kasvua tällä kurssilla." Tutkimuksesta vastaavat professori Esa Saarinen ja DI Jaakko Korhonen. Tutkimuksen tulokset julkaistaan vain toimitetussa muodossa, ja mahdolliset lainaukset esseistä tehdään kirjoittajien henkilöllisyyttä suojaten siten, etteivät he ole näistä lainauksista tunnistettavissa. Halutessasi saat lisätietoja tutkimuksesta kurssin henkilökunnalta (jaakko.korhonen at aalto.fi).


  Laajuus:

  Viisi sivua, saa kirjoittaa enemmänkin.


  Viimeinen palautuspäivä:

  Torstaina 22.4.2021.


  Palautustapa:

  • Sähköpostitse osoitteeseen esa.luento@gmail.com. Toimita esseesi yhtenä tiedostona. Nimeä palauttamasi liitetiedosto muotoon opiskelijanumerosi_essee_sukunimesi_etunimesi_kurssikoodi.tiedostopääte eli esimerkiksi 123456_essee_teekkari_teemu_tu-a1150.docx. Esseen nimeäminen kuvatulla tavalla helpottaa työtämme.
  • Halutessasi voit palauttaa esseen myös postitse osoitteeseen: Eero Tiilikainen, Työpsykologian ja johtamisen tutkimusryhmä, PL 15500, 00076 Aalto


  Tulokset:

  • Tulokset tulevat kurssin kotisivulle.
  • Tulosten valmistumisesta ilmoitetaan sähköpostitse kaikille kurssilaisille.


  Tulosten kirjaaminen muiden korkeakoulujen opiskelijoille:

  Muiden korkeakoulujen opiskelijat saavat pyydettäessä erillisen todistuksen kurssin suorittamisesta.