Topic outline

  • TU-C2060 Vaikuttavaksi johtajaksi kasvamisen jatkokurssi on kahden opintopisteen laajuinen jatko-osa keväällä opiskelijajärjestöjen vastuuhenkilöille järjestetylle Vaikuttavaksi johtajaksi kasvaminen -kurssille. Jatkokurssille voivat osallistua vain ne, jotka ovat suorittaneet kurssin keväällä 2020.

    Kurssi koostuu kolmesta osasta: kahdesta työpajasta ja näiden välillä kirjoitettavasta henkilökohtaisesta esseestä. Kurssiin kuuluu myös vertaistapaaminen kolmen hengen ryhmissä työpajojen välillä. Ryhmät muodostetaan avaustyöpajassa. Henkilökohtaisessa esseessä opiskelijat tekevät yhteenvedon vuoden aikana kertyneistä kokemuksistaan ja syventävät omaa johtamisajatteluaan edelleen. Työpaja osallistuminen on pakollinen osa kurssia. Työpajasta poissaolo on korvattava ylimääräisellä tehtävällä.

    Avaustyöpaja pidetään 14.12. klo 16-18.30 Zoomissa. Päätöstyöpaja pidetään 3.2. klo 17-19.30 myös Zoomissa. Linkki työpajaan:

    https://aalto.zoom.us/j/64989554588 

    Kurssi arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.