Topic outline

 • Kurssin laajuus

  5 op

  Kurssin asema

  Kurssi kuuluu Rakennetun ympäristön pääaineen valinnaisiin opintoihin. Kurssin voi sisällyttää myös rakennetun ympäristön sivuaineeseen tai vapaasti valittaviin kandivaiheen opintoihin. Muut kuin Aalto-yliopiston opiskelijat voivat osallistua kurssille joustavan opinto-oikeuden avulla ja kurssi on myös avoimen yliopiston tarjonnassa.

  Kurssin sisältö

  Liikennejärjestelmän toimintaperiaatteet. Ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Kestävän liikennejärjestelmän ominaisuudet. Liikenteen energiankulutus. Eri liikennemuotojen sekä väylien rakentamisen ja ylläpidon vaikutukset maankäyttöön ja ympäristöön. Liikenneturvallisuus. Liikennejärjestelmän kestävyyden arviointi ja kestävyyttä edistävät keinot.

  Kurssin osaamistavoitteet

  Kurssin suoritettuaan opiskelija
  • ymmärtää liikennejärjestelmän toimintaperiaatteet
  • ymmärtää liikennejärjestelmän toimintaan liittyvää tietoa
  • tunnistaa tulevia liikkumis- ja kuljetustarpeita ja osaa määritellä niiden toteuttamismahdollisuuksia
  • ymmärtää kestävyyden ulottuvuuksia ja käsitteitä ja vuorovaikutussuhteita liikennejärjestelmässä
  • tietää liikenteen vaikutusten määrittämismenetelmiä
  • ymmärtää liikenteen ja maankäytön vuorovaikutusta rakennetussa ympäristössä
  • käsittää liikennejärjestelmän toiminnot ja vaikutukset niitä tuottavien, käyttävien ja kokevien osapuolten kannalta.

  Kurssin suoritustapa

  Kolme osasuoritusta, kaikki suoritettava hyväksytysti

  1. Kurssin alkuosan suorittaminen

  • kurssin alkuosan oppimispäiväkirja ajalta 1.3.-12.3.2021
  • arvostelu 0-5, suoritettava hyväksytysti
  • painoarvo loppuarvosanassa 1/3


  2. Pakolliset harjoitukset

  • hyväksytty suoritus edellyttää hyväksyttyä vastausta kaikissa harjoituksissa


  3. Kurssin loppuosan suorittaminen

  • osasuorituksessa laaditaan pienryhmässä dialogioppimispäiväkirja ja tehdään projektityö
  • molempien arvostelu 0-5, molemmat suoritettava hyväksytysti
  • kummankin painoarvo loppuarvosanassa 1/3


  Dialogioppimispäiväkirja toteutetaan ryhmäpäiväkirja
  na, jossa kukin ryhmän jäsen kirjoittaa säännöllisesti yhteiseen oppimispäiväkirjaan ja lukee samalla mitä muut ovat kirjoittaneet. Jokaisen ryhmän jäsenen tulee kirjoittaa vuorollaan jäsennelty tekstikappale, jossa kommentoi mahdollisia aiempia esitettyjä ajatuksia teemasta ja tuo esiin yhden uuden ja tärkeän näkökulman aiheesta sitä ja siihen liittyvää oppimista käsitellen. Kurssin päätteeksi laaditaan samalla menetelmällä yhteenveto-osuus kurssista.

  Projektityössä tarkastellaan ryhmälle annettua aihetta, laaditaan siitä esite, joka julkaistaan muiden ryhmien opiskelijoiden tutustuttavaksi ja arvioitavaksi. Projektityön suoritusvaatimuksiin kuuluu vähintään neljän muun ryhmän esitteeseen tutustuminen ja arviointi sekä oman ryhmän vertaisarviointi.

  Projektitöitä tulee myös käsitellä ryhmäpäiväkirjassa muiden teemojen tapaan.

  Kurssin opettajat

  Vastuuopettaja: Yliopisto-opettaja Jouni Ojala, jouni.ojala@aalto.fi

  Kurssin ohjelma (päivitetty 2.3.2021)

  Opetustilaisuudet järjestetään tallennettavina zoom-tapaamisina osoitteessa https://aalto.zoom.us/j/69681231505

  Pvm  vko  klo  aihe 
  ma 01.03.2021
  9
  14.15-16.00
  Kurssin aloitus. Liikennejärjestelmän perusteet: liikkuminen ja kuljetukset
  ti 02.03.2021
  9
  14.15-16.00
  Liikennejärjestelmän perusteet: infrastruktuuri ja palvelut
  pe 05.03.2021
  9
  10.15-12.00
  Liikennejärjestelmän perusteet. Harjoitus.
  ma 08.03.2021
  10
  14.15-16.00
  Kestävä kehitys ja liikenne: käsitteet, liikennejärjestelmän taloudellinen kestävyys
  ti 09.03.2021
  10
  14.15-16.00
  Kestävä kehitys ja liikenne. Harjoitus.
  pe 12.03.2021
  10
  10.15-12.00
  Kestävä kehitys ja liikenne: elinkaariajattelu, vaikutusten arviointi
  ma 15.03.2021
  11
  14.15-16.00
  Yhteenveto kurssin alkuosasta. Johdatus kurssin loppuosaan. Projektityön anto ja ryhmäytyminen.
  ti 16.03.2021
  11
  14.15-16.00
  Liikenteen vaikutukset: energiankulutus ja päästöt ilmaan, vieraileva luennoitsija Kari Mäkelä
  pe 19.03.2021
  11
  10.15-12.00
  Liikenteen vaikutukset: melu ja tärinä.
  ma 22.03.2021
  12
  14.15-12.00
  Liikenteen vaikutukset. Harjoitus.
  ti 23.03.2021
  12
  14.15-16.00
  Liikenneturvallisuus
  pe 26.03.2021
  12
  10.15-12.00
  Liikenneturvallisuus
  ma 29.03.2021
  13
  14.15-16.00
  Liikenneturvallisuus. Harjoitus.
  ti 30.03.2021
  13
  14.15-16.00
  Älykäs liikennejärjestelmä, staff scientist Iisakki Kosonen
  ti 06.04.2021 14
  14.15-16.00 Tien ja kadun vaatima tila
  pe 09.04.2021 14
  10.15-12.00
  Liikenteen sosiaalinen kestävyys, esteettömyys
  ma 12.04.2021
  15
  23.59
  Projektityöesitteiden palautusaika päättyy ja arviointi alkaa
  pe 16.04.2021
  15
  16.00
  Ryhmäpäiväkirjojen palautusaika päättyy