Topic outline

 • Kurssin etusivu

  Tervetuloa tutkimaan ja luomaan tulevaisuuksia!

  Tulevaisuudentutkimus on tieteen- ja tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja rakentamisen sekä päätöksenteon tueksi. Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa holistisia menetelmiä ja lähestymistapoja hahmottaa muutosta.

  Kurssin tavoitteena on johdattaa tulevaisuuksien tutkimiseen ja skenaarioajatteluun. Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä tulevaisuudentutkimuksen keskeiset toimijat, alan keskeiset kansalliset ja kansainväliset yhteisöt sekä osaa hyödyntää näiden tuottamaa materiaalia opintojaksolla tehtävässä tulevaisuustyöskentelyssä. Hän ymmärtää tulevaisuustiedon monitieteisen ja systeemisen luonteen sekä sen, kuinka tällaista tietoa voidaan tuottaa.

  Kurssilla tehdään pienryhmissä harjoitustyönä skenaarioraportti, jonka teeman pienryhmä saa itse päättää. Pienryhmä pääsee myös opponoimaan toisten tekemää skenaarioraporttia. Harjoitustyön hyväksytysti suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa skenaarioajattelua ja tulevaisuustaulukkomenetelmää vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kuvaamiseen ja pystyy arvioimaan kehitystrendejä.

  Kurssi toteutetaan kokonaan verkossa ja sen opettaa Sitran tulevaisuusasiantuntijana työskentelevä TkT Mikko Dufva. Kurssi koostuu etäyhteyksin pidettävistä luennoista, harjoitustyöstä ja kolmesta Tulevaisuuden verkostoakatemian antamasta tehtävästä. Luennot pidetään Zoomissa keskiviikkoisin ja torstaisin klo 12.15-14.00.

  Kurssin ensimmäinen luento pidetään 13.1.2021 klo 12.15 - 14.00.

  Lue aiheesta lisää: