Osion kuvaus

 • Kirjoita sähköposti kollegallesi. Käytä perfektiä ja tuntemiasi säännöllisiä verbejä (vrt. teht. 13 s. 161 ja kielioppi s. 170).

  Kirjoitelman pituus noin 100 sanaa.
  Palauta tehtävä MyCoursesiin WORD-dokumenttina viimeistään 28.6.  Write an email to your colleague. Use perfect tense and the regular verbs that you now (see ex.13 p. 161 and grammar p. 170).

  Length approx. 100 words.
  Turn it in to MyCourses as WORD-document the latest on June 28th.