Översikt

 • Vastuuopettaja / Teacher

  Arja Blanco

  (See below for English.)


  Osaamistavoitteet

  Opintojakson saksa 2 - työelämän saksaa suoritettuasi  osaat ilmaista mielipiteitäsi monin eri tavoin, keskustella työelämästä, työnhausta, opiskelusta, asumisesta sekä kuvailla ihmisiä ja asioita.


  Sisältö

  Kielioppi: Sivulauseen sanajärjestys, perfekti, imperfekti, sijamuodot (nominatiivi, akkusatiivi, datiivi, genetiivi), prepositioita (datiivi- ja vaihtoprepositiot), infinitiivi ja zu-partikkeli, adjektiivin taivutus, imperatiivi. 

  Teemat: Opiskelu, asuminen, työelämä, matkailu, urheilu, karnevaali, Wien, Berliini, Zürich, Frankfurt, Reininmaa.


  Tärkeää tietää

  Kurssi toteutetaan etäopetuksena. Etäopetusta Zoomin välityksellä on kaksi kertaa viikossa, joten tahti on kova. Kotitehtävät sekä lisäharjoitukset suoritetaan itsenäisesti MyCoursesin avulla. Kappalekohtaiset lisäharjoitukset ovat vapaaehtoisia, kahden kappaleen välein olevat pienet testit ovat pakollisia. Osiosta "Kursplan und Hausaufgaben" näet, mitä kullakin tunnilla on tehty ja mitä sinun tulee tehdä ennen seuraavaa opetuskertaa. 


  Zoom-tunneilla on pakollinen läsnäolo. Poissa voi olla kahdesti. Jos sinulle tulee useampi poissaolo, ole yhteydessä kurssin opettajaan asiasta mahdollisimman pian.


  Kirja: Freut mich 2 (Otava)

  Huom! Tarvitset kirjan jo ensimmäiselle tunnille.
  Goals

  After the course German 2 for professional needs you can express your opinions in many different ways, talk about working life and job hunting, studying, living, and leisure time, as well as describe people and things.


  Content

  Grammar: Word order in subordinate clauses, perfect tense, imperfect tense, cases (nominative, accusative, dative, genitive), prepositions (dative, and two-case prepositions), infinitive and particle "zu", adjective declension, imperative. 

  Themes: Studying, living, working life, traveling, sports, carneval, Vienna, Berlin, Zurich, Frankfurt, Rhineland.


  Important to know

  The course is organized as remote teaching. You have classes twice a week, so the pace is rather quick. Homework and extra exercises are done independently using MyCouses. The extra exercises under each chapter are voluntary, the test after 2 chapters are obligatory. Under "Kursplan und Hausaufgaben" you can see, what was done in class and what you should do before the next class. 


  Mandatory attendance at remote classes. You can be absent twice. If you have to be absent more often, contact your teacher as soon as possible about it.


  Book: Freut mich 2 (Otava)

  Important: You need the book already on the first class!


  The book is Finnish-German, but you can find translations of all the exercises in the book in MyCourses, so you can attend the course even if you don't know any Finnish.


 • Täältä näet, mitä tunnilla tehtiin ja mitä sinun pitää tehdä ennen ensi kertaa.


  Hier you can see, what was done in the class and what you shoul do before next time.

 • Täältä löydät Zoom-linkin, jonka kautta voit liittyä etäopetustunnille aina tiistaisin ja torstaisin klo 18.00.

  Zoomin selainversiossa ei ole kaikkia toimintoja, eli olisi hyvä asentaa Zoom omalle koneelle. Myös kännykän sovelluksella Zoom toimii hyvin.

  Mikäli kone kysyy salasanaa, se on: Deutsch2

  Willkommen!


  Here you can find the Zoom-link to join the remote teaching session that takes place on Tuesdays and Thursdays at 6.00 p.m.

  The browser version of Zoom does not have all the features, so it would be good to install Zoom to your computer. Also the mobile phone app works well.

  If a password is needed, it is: Deutsch2

  Willkommen!

 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande


  Johdannossa kerrataan jo opittuja asioita. / In the introduction, you will revise things that you have learnt before.

 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

   An einem Freitag


  Restaurant Badeschiff

    Foto: Pauli Kudel


  Kappaleessa 1 opit / In chapter 1 you will learn

  • kertomaan päivästäsi / to tell about your day

  • sopimaan tapaamisesta / to make an appointment

  • epäsäännöllisten verbien perfektin. / perfect tense of irregular verbs.

 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

  Wie geht es weiter?


  Wien und Wienerwald

     Foto: Pauli Kudel

  Kappaleessa 2 opit / In chapter 2 you will learn

  • kertomaan menneistä tapahtumista / to talk about the past

  • ilmaisemaan mielipiteesi / to express your opinion

  • sivulauseet (dass, weil, wenn). / subordinate clauses (dass, weil, wenn).

 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

  Testaa, kuinka hyvin hallitset kappaleissa 1 ja 2 opetellut asiat.

 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

  Die Berlinale


      Foto: Arja Blanco

  Kappaleessa 3 opit

  • kirjoittamaan lyhyitä viestejä

  • puhumaan elokuvista, tv-ohjelmista ja kirjoista

  • datiiviprepositiot.

 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

  Der Austauschstudent


              Foto: Otava

  Kappaleessa 4 opit

  • kertomaan omista kokemuksistasi

  • puhumaan opiskelusta

  • modaaliapuverbien imperfektin.

 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

  Testaa, kuinka hyvin hallitset kappaleissa 3 ja 4 opetellut asiat.


 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

  Apfelwein und Wolkenkratzer


    Foto: cc


  Kappaleessa 5 opit

  • esittelemään kaupunkia

  • tekemään ehdotuksia ja reagoimaan niihin

  • rakenteen infinitiivi + zu.

 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

  Karneval


      Foto: Pauli Kudel


  Kappaleessa 6 opit

  • vertailemaan ja kuvailemaan asioita

  • komparatiivin

  • superlatiivin olla-verbin kanssa.

 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

  Testaa, kuinka hyvin hallitset kappaleissa 5 ja 6 opetellut asiat.

 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

  Zu diesem Kurs gehört ein Aufsatz (aine/composition).

 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

  Neu in München


  Marienplatz

    Foto: Arja Blanco


  Kappaleessa 7 opit

  • puhumaan asumisesta.

  • vaihtoprepositiot.

 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande


  Wie ist dein Job?


  Chinesischer Turm

      Foto: Arja Blanco


  Kappaleessa 8 opit

  • kertomaan työstä

  • refleksiiviverbit.

 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

  Testaa, kuinka hyvin hallitset kappaleissa 7-8 opetellut asiat.

 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

  Die eigenen vier Wände


  Wohnung

    Foto: Arja Blanco


  Kappaleessa 9 opit

  • kuvailemaan asuinympäristöä

  • adjektiivin taivutuksen.

 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande
  Mach doch Sport!

  Salibandy
    Foto: cc


  Kappaleessa 10 opit

  • puhumaan urheilusta

  • käskymuodon (imperatiivin).

 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

  Testaa, kuinka hyvin hallitset kappaleissa 9-10 opetellut asiat.

 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

  Eine Geschäftsidee


  Start-up

    Foto: cc


  Kappaleessa 11

  • opit puhumaan työelämästä

  • kerrataan sijamuodot (nominatiivi, akkusatiivi ja datiivi)

  • opit genetiivin.

 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

  Tausend Gründe für Berlin


  Brandenburger Tor
    Foto: Arja Blanco


  Kappaleessa 12 opit

  • puhumaan matkoista

  • kirjoittamaan matkakokemuksista

  • lisää Berliinistä

  • säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien imperfektin.

 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande
  Machen Sie diesen Test erst, wenn Sie die unregelmäßigen Verben gelernt haben.
 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

  Schreiben Sie einen Aufsatz (ca. 150 Wörter). Erzählen Sie, wo und wie Sie wohnen, und benutzen Sie Adjektive.

  - Wie ist die Wohnung?

  - Und die Gegend?

  - Was gefällt Ihnen dort?

  - ...

  Geben Sie den Aufsatz spätestens am Sonntag, den 26. September hier ab.

  Abgabe in WORD-FORMAT, bitte!


  Kirjoita aine(noin 150 sanaa). Kerro missä asut ja käytä adjektiiveja.

  - Kuvaile asuntoasi.

  - Asuinaluettasi.

  - Mistä pidät siellä?

  - ...

  Palauta aine tänne viimeistään sunnuntaina 26.9.

  Palautus WORD-tiedostona, kiitos!


  Write a composition (approx. 150 words). Write about your home, and use adjectives.

  - How is your flat?

  - And the area?

  - What do you like there?

  - ...

  Hand in the composition here, the latest on Sunday, the 26th of September.

  Turn in the file as WORD-format, please!

 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

  Täältä löytyy sähköinen tentti, joka on tiistaina 21.9. Tentti on auki klo 15.00-20.00 välisen ajan, ja aikaa tentin tekemiseen on 100 min. Voit siis valita itsellesi sopivan ajan tuolta aikaväliltä, mutta tentti sulkeutuu 100 min. aloittamisen jälkeen. Tentissä testataan, mitä olet oppinut, eli se tehdään ilman apuvälineitä.

  Tehtävät pitää tehdä järjestyksessä ja edellinen tehtävä pitää palauttaa, ennen kuin voi edetä seuraavaan tehtävään. Taaksepäin ei voi palata.

  Viel Erfolg!