Osion kuvaus

  • Ennen ensimmäistä palautusta tee etusivun ohjeessa mainitut asiat.

  • HUOM! Jos palauttamasi tiedoston koko on sallittua suurempi, tiedosto täytyy jakaa kahdeksi tai useammaksi pienemmäksi tiedostoksi. Tässä tapauksessa pyydä ohjaajaasi lisäämään palautusaktiviteettiin Part 2 ja tarvittaessa Part 3. Part 3 to the submission inbox.

  • Saatavilla vasta, kun: Kuulut mihin tahansa ryhmään
   Turnitin Tehtävä 2 icon
   Draft 1 / Luonnos 1 Turnitin Tehtävä 2
  • Saatavilla vasta, kun: Kuulut mihin tahansa ryhmään
   Turnitin Tehtävä 2 icon
   Draft 2 / Luonnos 2 Turnitin Tehtävä 2
  • Saatavilla vasta, kun: Kuulut mihin tahansa ryhmään
   Turnitin Tehtävä 2 icon
   Draft 3 / Luonnos 3 Turnitin Tehtävä 2
  • Saatavilla vasta, kun: Kuulut mihin tahansa ryhmään
   Turnitin Tehtävä 2 icon
   Draft 4 / Luonnos 4 Turnitin Tehtävä 2
  • Saatavilla vasta, kun: Kuulut mihin tahansa ryhmään
   Turnitin Tehtävä 2 icon
   Draft 5 / Luonnos 5 Turnitin Tehtävä 2
  • Turnitin Tehtävä 2 icon
   Master's thesis: version for grading / Maisterivaihe: arvosteltava versio Turnitin Tehtävä 2
  • Saatavilla vasta, kun: Kuulut ryhmään Väitöskirja / Doctoral dissertation / Doktorsavhandling
   Turnitin Tehtävä 2 icon
   Version for pre-examination Turnitin Tehtävä 2
  • Saatavilla vasta, kun: You are a(n) Opettaja
   Sivu icon
   How to add another inbox for the next draft? Sivu