Topic outline

 • Tällä sivulla on listattu kurssin suorittamisen kannalta olennaiset oppimateriaalit. Yksittäiset luentovideot ja niiden kuvaukset löytyvät Viikottaiset opiskelusuunnitelmat -välilehdeltä, laskuharjoitustehtävät mallivastauksineen Laskuharjoitukset -välilehdeltä ja verkkotehtävät Verkkoharjoitukset -välilehdeltä.

  Oppikirja: Gilbert Strang, Introduction to linear algebra, fourth edition, Wellesley-Cambridge Press/SIAM, 2009.

  • Videoilla käytetty luentopruju. Perustuu Riikka Kangaslammen ja Nuutti Hyvösen aikaisempiin materiaaleihin. Tämä versio on 1.0, päiväys 15.10.2021 ja prujua päivitetään kurssin aikana hieman.

  • Tämä harjoitus on vapaaehtoinen ja se on viime vuoden kurssilta. Se on tarkoitus tehdä omalla ajalla, eikä siitä saa laskuharjoituspisteitä. Matlabin käyttötaidosta on kuitenkin taatusti hyötyä sekä tällä kurssilla että myöhemmissä opinnoissa Aalto-yliopistossa.

  • Onko lukiomatematiikka päässyt täysin unohtumaan? Ei hätää. Pikku-M on portaali lukiomatematiikan kertaamiseen ja näkökulmien avartamiseen.

  • Heikki Apiolan lyhyt Matlab-opas.

  • Harri Hakulan lempeä johdatus Matlab-ohjelmiston käyttöön

  • Pekka Alestalon laatima moniste kompleksilukuihin liittyen. Sisältää asiaa yli tämän kurssin vaatimusten.

  • Yhdysvaltalainen MIT-yliopisto tarjoaa paljon ilmaista materiaalia OpenCourseWare-sivustollaan mm. matematiikan, tietotekniikan ja kemian yliopistotason peruskurssien opiskeluun. Sivustolta löytyy videoituja luentoja, harjoitustehtäviä sekä muuta materiaalia opiskelun tueksi. Tämän kurssin tueksi voi tutustua sivuston Linear Algebra -kurssiin soveltuvin osin. Kyseisen kurssin videoluennoista vastaa Gilbert Strang, joka on käyttämämme kurssikirjan kirjoittaja.