Översikt

 • Sivua päivitetään viikoittain! Tässä on vielä viime syksyn materiaalia.

  Tälle sivulle päivitetään syksyn luennot ja niihin liittyvä tekstimateriaali. Vastaavat laskuharjoitukset löytyvät osiosta Tehtävät ja niiden ratkaisut kohdasta Materiaalit. Luennoista ja harjoituksista on tällä sivulla myös videotallenteet.

  Luento pidetään keskiviikkoisin 15.9.2021 alkaen klo 12.15. - 13.45 etäluentona. Linkit Zoom-luentoihin ja luentotyyppisiin laskuharjoituksiin tulevat tälle sivulle. Laskuharjoitukset pidetään etänä 22.9. alkaen: keskiviikkoisin klo 14.15 - 15.45. Pidän olosuhteiden pakosta laskuharjoitukset demo-tyyppisesti; kysymykset Zoomin välityksellä luennon ja laskuharjoitusten aikana ovat sallittuja ja erittäin toivottuja. Henkilökohtaista opastusta saa sähköpostilla tai tarvittaessa jopa Zoomilla.

  15.9. Kurssin esittely: suorittaminen, laskuharjoitukset, laboratoriotyöt (etänä), opetusmateriaali. Peruskomponentit ja materiaalien sähköteknilliset ominaisuudet. Tällä viikolla ei vielä ole laskuharjoitusta. Esittelyluento.

  Zoom-linkki luentoon: https://aalto.zoom.us/j/61180175767   Videotallenne


  22.9. Lineaariset piirit, jännite- ja virtalähteet. Perusteet. Luento.

  Teksti (teksteihin ei tule päivityksiä). Oheismateriaalia: Simulointiesimerkki (tekstimuotoinen netlist)

  Zoom-linkki luentoon:  https://aalto.zoom.us/j/61348320820     Videotallenne

  Laskuharjoitus hieman paranneltuna: Slide

  Zoom-linkki 1. laskuharjoitukseen:  https://aalto.zoom.us/j/61412375226     Videotallenne


  29.9. Kapasitanssin ja induktanssin aiheuttamat muutosilmiöt. Miten Faradayn induktiolaki ja varauksen säilymislaki vaikuttavat virtapiireissä? Luento. Teksti.

  Luennolla mainittu silta, jonka värähtelyä on mallinnettu RLC-piireillä  .

  Tällä viikolla laskuharjoituksessa esitellään Kako: kaavakokoelma, joka saa olla mukana välikokeissa ja tenteissä, mutta älä luule, että pärjäisit pelkästään sillä!

  Luento:  https://aalto.zoom.us/j/64731480910    Video 

  Laskuharjoitus:  https://aalto.zoom.us/j/64563369172     Video     Slide


  6.10. Vaihtovirtapiirit, osoitinlaskenta ja kompleksiluvut. Tämä luento ja vastaava laskuharjoitus ovat kurssin pääsisältöä ja varmoja koetehtävien aiheita! Lusmuilemalla vaarannat läpipääsyn. Luento. Teksti.


  Laskuharjoitus:  https://aalto.zoom.us/j/67832046248   Video      Slide


  13.10. Sähkövoimatekniikkaa. Vaihtovirran teho ja energia. Kolmivaihejärjestelmä ja AC-moottorit. Moottorit kuuluvat koealueeseen vain siinä laajuudessa kuin niitä käsitellään laskuharjoituksessa. Nämä ovat käytännön kannalta kiinnostavia aiheita - samoin ensi viikolla!   Luento.   Teksti.

  Luento:  https://aalto.zoom.us/j/68842540158     Video 

  Laskuharjoitus:  https://aalto.zoom.us/j/67243395537     Video    Slide


  20.10. Siirtojohdot ja RF-tekniikka.      Luento.          Teksti.                                           Transmission lines ja Smithin kartta (oheismateriaalia).

  Käytännön kannalta erittäin mielenkiintoinen, hyödyllinen ja jopa helppo aihe. Transmission lines ja Smithin kartta -oheismateriaalit ovat tämän kurssin kannalta tarpeettomia.


  Laskuharjoitus:  https://aalto.zoom.us/j/63287763779    Video     Slide

  Ti 26.10. klo 14.00 - 17.00.  1. välikoe etänä. Koeviikolla ei ole laskuharjoituksia.

  Välikoe tulee PDF-muodossa Tehtävät-osioon tiistaina 26.10.2021 klo 14.00. Vastaukset palautetaan MyCoursesiin mieluiten PDF- tai JPG-muodossa klo 17.00 mennessä. Koeaika 3h sisältää siis yhdistetyn koeajan ja palautusajan.

  Koe on suoritettava itsenäisesti. Kirjallisen materiaalin käyttö on kuitenkin sallittua. Paperille kirjoitetut vastaukset palautetaan MyCoursesiin valokuvattuina tai skannattuina; suositeltavin tiedostomuoto on pdf tai jpg. Kaikkien tehtävien vastaukset saavat olla samassa PDF-tiedostossa (optimi); tiedostojen yhteismäärä voi olla korkeintaan 20 ja tehtävän vastauksena saa tarvittaessa olla useampia tiedostoja. En voi kokeen aikana enää täsmentää tehtäviä, vaikka niissä olisi puutteita (harvoin on). Jos kokeen aikana tulee muita ongelmia, minulle voi lähettää suoraa sähköpostia: kimmo.silvonen@aalto.fi

  1.11. Tehtävät-osioon tulee pakolliset laboratoriotyöt (= kotitehtävät); palautus mieluiten 30.11. mennessä. Myöhästyneetkin palautukset otetaan huomioon. Laboratorityöt arvostellaan hyväksytty/hyväksytty korjattuna -asteikolla ja hyväksytyistä töistä ei anneta erikseen palautetta. Vastaan kuitenkin mielelläni kaikkiin kysymyksiin.

  3.11. Puolijohteet, diodit ja epälineaariset piirit. Luento. Teksti. Oheismateriaalia: (Chua-simulointeja voi kokeilla esim. labran kahdella omalla koneella): Chua-1    Chua-2    dtf.pdf

  Luento:  https://aalto.zoom.us/j/65227772551     Video 

  Harjoitus:   https://aalto.zoom.us/j/66412509002      Video      Slide 


  10.11. Bipolaaritransistori (BJT). Tämä on se alkuperäinen transistori. Yksi elektroniikan kulmakivistä ja yleistyökaluista. Luento. Teksti.   dtf.pdf

  Luento:   https://aalto.zoom.us/j/68038584587   Video 

  Harjoitus:  https://aalto.zoom.us/j/69159307004      Video     Slide 


  17.11. Fetit (FET) eli kavavatransistorit. MOS-kanavatransistorit (MOSFET, CMOS) ovat nykyelektroniikan ja esimerkiksi tietokoneiden tärkein rakenneosa. Käymme läpi tärkeimmät FET-tyypit ja niiden matemaattisen käsittelyn. Vaikutumme Mooren lain tuomista visioista.    Luento     Teksti.   dtf.pdf

  Luento:  https://aalto.zoom.us/j/62287630640   Video: osa 1  osa 2

  Harjoitus:  https://aalto.zoom.us/j/69409518403  Video   Slide


  24.11. Operaatiovahvistin. Vahvistin elektroniikan peruslohkona. Operaatiovahvistin-IC:t ovat yksi analogiaelektroniikan kulmakivistä. Operaatiovahvistimia käyttäen on helppo rakentaa hyvin toimivia laitteita, joiden toiminta ei  esim. komponenttien epäideaalisuuden takia juuri poikkea teoreettisesta. Luento.   Teksti.

  Laboratoriotyö numero kahdessa offset-jännite aiheuttaa virhettä tasajännitevahvistukseen. Jos 0,5 V:n tulojännitteellä vahvistus on -9, tulisi sen vastaavasti olla -11, kun tulojännite on -0,5 V. Ja näin onkin. Siniaallolla (esim. f=1 kHz) vahvistusvirhettä ei ole ja taajuusvastekäyrä (63 Hz - 32 kHz) vastaa laboratoriotyö ykkösen simulointia.

  Luento:   https://aalto.zoom.us/j/61860556668   Video 

  Harjoitus:  https://aalto.zoom.us/j/66254812450    Video     Slide 


  1.12. Elektroniset teholähteet: lineaariset ja hakkurit, energiankeräimet, tasasuuntaus. Jäähdytyksen mitoitus (erityisesti tämä osuus on elektroniikassa yleispätevää tietoa). Luento.   Teksti.

  Luento: https://aalto.zoom.us/j/68055414835       Video 

  Harjoitus: https://aalto.zoom.us/j/64021876572    Video   Slide  (puolen tehon rajataajuudet lisätty)

  Tällä viikolla oli viimeinen luento ja viimeinen laskuharjoitus - kirjaimellisesti"´!

  Muista palauttaa "laboratorio"-kotitehtävät (yhtenä palautuksena) ennen 2. välikoetta!  Ti 14.12. klo 13.00 - 16.00.  2. välikoe ja tentti etänä.

  Tentti ja välikoe tulevat PDF-muodossa Tehtävät-osioon tiistaina 14.10.2021 klo 13.00. Vastaukset palautetaan MyCoursesiin mieluiten PDF- tai JPG-muodossa klo 16.00 mennessä. Koeaika 3h sisältää siis yhdistetyn koeajan ja palautusajan. Voit kokeen aikana päättää, suoritatko 2. välikokeen vai tentin vai molemmat.

  Koe on suoritettava itsenäisesti. Kirjallisen materiaalin käyttö on kuitenkin sallittua. Paperille kirjoitetut vastaukset palautetaan MyCoursesiin valokuvattuina tai skannattuina; suositeltavin tiedostomuoto on pdf tai jpg. Kaikkien tehtävien vastaukset saavat olla samassa PDF-tiedostossa (optimi); tiedostojen yhteismäärä voi olla korkeintaan 20 ja tehtävän vastauksena saa tarvittaessa olla useampia tiedostoja. En voi kokeen aikana enää täsmentää tehtäviä, vaikka niissä olisi puutteita (harvoin on). Jos kokeen aikana tulee muita ongelmia, minulle voi lähettää suoraa sähköpostia: kimmo.silvonen@aalto.fi


  Ma 28.3.2022 klo 16.30-19.30 Ylimääräinen tentti. Suoritustapa ilmoitetaan myöhemmin. Jos kyseessä on normaali läsnätentti, rajoitettu materiaali (3 kirjaa ja kansiollinen papereita) saa olla mukana.


  Hyvää joulua ja menestystä urallanne!

  t. X