Topic outline

 • Viitteidenhallintaohjelmilla (EndNote, Zotero, Mendeley jne.) voit hallinnoida työhösi (opinnäytetyö, harjoitustyö) liittyviä aineistoja. Ohjelmilla voi:

  • siirtää aineistojen viitetietoja eri tietokannoista suoraan omaan työtilaan
  • tehdä viitteisiin muistiinpanoja sekä lisätä viitteisiin liitetiedostoja
  • järjestää ja luoda oman henkilökohtaisen online-viitetietokannan
  • muotoilla lähdeluettelon ja tekstiviitteet automaattisesti monen eri tyylin mukaan

  Aalto-yliopiston tietotekniikkapalvelut tarjoaa EndNote-ohjelman opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden ja muun henkilökunnan käyttöön.

  Ohjeet ohjelman asentamiseen ja käyttöön löytyvät täältä:                   https://www.aalto.fi/fi/palvelut/viitteidenhallintaohjelma-endnote

  Linkkejä ja vinkkejä
  • Jos aineistosi koostuu monentyyppisistä lähteistä, myös muista kuin pdf-aineistoista (artikkeleita, kirjoja, raportteja, mutta myös webbisivuja, blogeja jne.), on Zotero hyvä valinta näiden hallintaan.
  • Jos lähteesi ovat pääasiassa artikkeleita tai muita pdf-aineistoja, Mendeleyn kokotekstihaku ja lukija merkintämahdollisuuksineen on kätevä.
  • Vielä enemmän ominaisuuksia tarjoaa EndNote, varsinkin jos käsittelet suuria määriä viitteitä esim. monografiaa tai systemaattista kirjallisuuskatsausta varten.
  • Vinkkejä viitteidenhallintaohjelman valintaan: Selecting a reference management tool (The Open University).
  • Comparison of reference management software useiden viitteidenhallintaohjelmien vertailutaulukot Wikipediassa.
  • Zotero versus Mendeley: which one is best? (Laurier Library 2021) – (4:16 min)