Översikt

 • Welcome to the course Finnish 2 intensive web course!


  Katso Rovaniemen monipuoliset aktiviteetit - Visit Rovaniemi

  Course time: 1.11.-15.12.2021 

  Lessons: Mondays and Wednesdays at 16.30-18.30

  (Except for Monday 6.12. which is Finlands independence day and the class is kept on Tuesday 7.12. at 16.30-18.30 instead)

  Location: in Zoom, see the link below

  Book: Oma Suomi 1 (Tapaninen & Kuparinen), chapters 6-9

  Written exam: exam in MyCourses on Monday 20.12.2021 (90 minutes between 8am - 8 pm)

  Oral tests: arranged together with the teacher

  Re-exam: online exam on Wednesday 17.1.2022 (tell Nelli if you are going to take the re exam)

  Teacher: Nelli Karkkunen (nelli.karkkunen@aalto.fi)


 • Kurssikäytänteet

  Tutustutaan!

  Kappale 6

  Vaatekaupassa


  Kotitehtävät / Homework:
  - Harjoitukset 2-5 (sivut 95-97)
  - Quizlet (in MyCourses): ostoksilla
  - Pre task for Wednesday: Verb type 1, kpt change: video in MyCourses


 • Ostoksilla / Shopping

  Verbityyppi 1, kpt-vaihtelu

  Missä: postpositiot

  Kotitehtävät / Homework:
  • Kpt-vaihtelu: tehtävät 6-8 (sivut 99-100)
  • Verbitehtävä MyCoursesissa
  • Postpositiot: Quizlet in MyCourses
  • Pre task for lesson 3: a video “Maanantaina sataa vettä”
  • and a video “Minä olen syntynyt (I was born) keväällä” in MyCourses

 • Kuukaudet

  Vuodenajat

  Sää

  Harjoitukset 11 ja 12 (sivu 104)


  Kotitehtävät / Homework: 

  • Kuukaudet: harjoitus 15 (sivu 107)
  • Vuodenajat: harjoitukset 1 and 2 (in MyCourses) ja harjoitus 13 (sivut 105-106)
  • Harjoitus 14 (sivu 107)
  • Quiz in MyCourses: Seasons and weather
  • Käännä kappale 7 / Translate chapter 7


 • Kappale 7

  Harjoitus 2 (sivu 113)

  Mihin aikaan?

  Suomalaiset paikannimet

  Harjoitus 5 (sivut 115 - 116)


  Kotitehtävät / homework:
  • harjoitus 1 (sivu 113)
  • harjoitus 3 (sivu 114)
  • harjoitukset 6-7 (sivu 118)
  • pre task for lesson 5:  Video ”Paikallissijat – yleisesitys”

 • Paikallissijat mistä, missä, mihin / local cases from where, where, where to

  harjoitus 18 (sivu 128)


  Kotitehtävät / Homework:

  Harjoitus 4 (sivu 115) ja harjoitukset 8-10 (sivut 121-123)
  • Kirjoitustehtävä 1: Kirjoita meili ystävälle Suomesta. Kirjoita, millainen sää Suomessa on nyt (talvi, kylmä) ja mitä vaatteita sinulla on päällä, kun menet ulos. Käytä verbejä olla, mennä ja tulla ja mainitse ainakin 1 kulkuneuvo. Muista taivuttaa sanat! Kirjoita 100 sanaa. Palauta Nellille word-tiedostona viimeistään maanantaina 22.11.

  / Written assignment 1. A mail from Finland. Write how the weather is like (winter, cold) and what you are wearing when going out. Use verbs olla, mennä ja tulla and mention at least one vehicle. Remember to conjugate the words! Write 100 words. Return it to Nelli as a word document latest on Monday 22.11. • Mistä, missä, mihin


  Kotitehtävät / homework:

  • sanaristikko (crosswords) in MyCourses
  • paperi ”2 tehtävää: yhdistä sanat ja tee lause” in MC
  • harjoitus 11 (sivu 124)
  • harjoitus 16 (126)
  • käännä kappale 8 (Translate chapter 8)
  • pre task for lesson 7: Quizlet: ruumiinosat (body parts) • Kappaleen 7 kertaus

  Kappale 8

  Ruumiinosat


  Kotitehtävät / Homework:

  • Harjoitus 1 (sivu 133)
  • Harjoitus 3 (sivu 135)
  • Harjoitus 14 (sivu 147)
  • Pre task for lesson 8: video: täytyy/ei tarvitse • Terveys ja sairaus

  Tehtävä 2 (sivu 133)

  Kenelle/Keneltä

  Täytyy / Ei tarvitse


  Kotitehtävät / Homework:

  • Harjoitus 4 (sivu 137)
  • Harjoitus 6 (sivu 139)
  • Harjoitus 11 (s. 144)
  • Harjoitus 12 (sivut 145-146)
  • Harjoitus 15 (sivu 147): a + c
  • Check the clips about i, si and nen-words in MyCourses

 • Täytyy / Ei tarvitse

  nen-sanat

  i ja si-sanat

  Tehtävä 8 (sivu 143)


  Kotitehtävät / Homework:

  • Harjoitus 7 (sivu 142)
  • Kotitehtävät 1 ja 2 MyCoursesissa
  • Kotitehtävä: Sairaus: täytyy-harjoitus MyCoursesissa
  • Käännä kappale 9 (Translate chapter 9) • Kertaus, kappale 8

  tehtävä 13 (sivu 146)

  tehtävä 16 (sivu 148)


  Kappale 9

  Kutsut, juhlat, juhlaruoat


  Kotitehtävät / Homework:

  • Tehtävät 1-2 (sivut 152-153)
  • Tehtävä 5 (sivu 138)
  • Kirjoitustehtävä 2: Kirjoita kutsu (100 sanaa) joihinkin juhliin. Kutsusta täytyy selvitä, mikä juhla, missä, milloin juhlat ovat, milloin täytyy ilmoittautua ja mistä voi saada lisätietoa. Kerro myös, millainen asu juhliin sopii. Palautus viikon päästä keskiviikkona 8.12. Nellille word-tiedostona! / Written assignment 2: Write an invitation to a party. You must name what kind of party it is, where, when, when one must respond (rsvp) and where one can get extra information. Tell also, what kind of dress is suitable. 100 words. Return to Nelli in a word document latest on Wednesday 8.12.


 • Verbit haluta, saada, voida, osata

  Tehtävät 15 ja 16 (sivut 165-166)

  Tehtävä 23 (sivu 168)


  Kotitehtävät / Homework:

  • Osata, voida, haluta vai saada? Exercise 6 (page 156)
  • Exercise in MyCourses (osata, voida, haluta, saada)
  • Opiskele kpt-vaihtelu verbityypeissä 3 ja 4: youtube-video: • Kpt-vaihtelu: verbityypit 3 ja 4 • Predikatiivilause

  Voinko ja saanko -kysymys

  Tehtävät 17 ja 18 (sivu 166)


  Kotitehtävät / Homework:

  • Harjoitus 10 (sivu 160)
  • Harjoitus 13 a + b (sivu 164)
  • Harjoitus 18 (sivu 166)
  • Harjoittele testiin: Lue kappaleet 6-9 ja harjoittele sanat!
  • Kertaa kielioppia: voit katsoa videot MyCoursesissa

 • Kertaus

  Tehtävä 22 (sivu 167)