Översikt

 • Etäopetus tarkoittaa, että opettaja ja opiskelija ovat eri tiloissa ja opetus toteutetaan teknisiä välineitä hyödyntäen. Vuorovaikutus tarkoittaa kaksisuuntaista kommunikaatiota, mikä voi etäopetuksessa tuntua aika haasteelliselta. Kuten luentosaliopetuksessa myös etäopetuksessa vuorovaikutus on hyvin tärkeä osa opetusta, joten olisi hyvä, jos opettaja olisi vuorovaikutuksessa jokaisen opiskelijan kanssa myös etäopetuksessa (1, 2, 3).

  Tässä seuraa vinkkejä vuorovaikutuksesta etäopetuksessa (4).

  1.       Tiivistä opittava asia, koska etäopetuksessa tarkkaavaisuus on koetuksella. Yhteen asiaan ihminen jaksaa keskittyä noin 20 minuuttia kerrallaan, mutta esimerkiksi videoissa aika on käytännössä vain 5-6 minuuttia. Joten muista jaksoittainen harjoittelu ja opiskelijoita aktivoivia tehtäviä siinä välissä.

  2.       Järjestä sisältö moduuleihin, eli pienempiin kokonaisuuksiin. Tämä tukee opiskelijan oppimisprosessin suunnittelua ja lisää opintojen läpinäkyvyyttä. Tiedon prosessointi vaatii aikaa. Tärkeimmät asiat voi olla hyvä toistaa seuraavalla kerralla.

  3.       Aktivoi oppijat käyttämällä erilaisia työtapoja.

  a.       Perinteisiin työtapoihin kuuluu luennoiminen, opetusvideon katsominen, itsenäinen opiskelu verkossa tai kirjan/paperin lukeminen ja siitä raportin kirjoittaminen. Kun opiskelija sitten saa palautetta kirjoittamaansa, syntyy vuorovaikutusta, eriaikaista vuorovaikutusta.

  b.       Reaaliaikaista vuorovaikutusta syntyy esimerkiksi pari- tai ryhmätyöskentelyssä, esim. Zoomin breakoutroomissa, koska silloin oppijat voivat jakaa tietoa ja vuorovaikuttaa toistensa kanssa.

  c.       Pilvipalveluissa tietoa voi jakaa ja kommentoida reaaliaikaisesti. Esimerkiksi Flingassa opettaja voi antaa tehtävän, johon oppijat vastaavat tai kommentoivat reaaliaikaisesti. Jokainen näkee vastaukset ja kommentit heti. Jamboardilla voidaan tehdä ryhmätöitä, joita sitten jaetaan koko ryhmän kesken. Jamboard toimii kuten ”flappitaulu”. Presemossa opiskelija voi esittää kysymyksiä, joihin opettaja sitten vastaa.

  d.       Helppoja suoria kysymyksiä voi kysyä esim. zoomin chat-toiminnossa. Hyviä kysymyksiä jotka sopivat tähän tarkoitukseen ovat esim. Kuinka monta? Mistä maasta/ohjelmasta/ruoasta pidät? Paljonko tiesit tästä aiheesta ennestään, skaalalla 0-10?

  e.       Oppijoiden aktivointiin voidaan käyttää myös pieniä visailuja tai tehtäviä, esim. Kahootilla. Muista kuitenkin, että oppijaa ei pidä kuormittaa liian monella eri vuorovaikutuskanavalla.

  Tässä on lyhyt video yllä olevista asioista, eli siitä mitä vinkkejä ja osallistavia menetelmiä opettaja voi hyödyntää vuorovaikutuksen edistämiseen etäopetuksessa:

  4.       Mahdollista vuorovaikutus, sillä vuorovaikutusta pidetään olennaisena oppimisen kannalta.  On tärkeää, että luennolla on luottamuksellinen ilmapiiri. Flinga on siitä hyvä, että jokainen vastaa ilman omaa nimeä, eli myös ujot uskaltavat vastata. On kuitenkin huolehdittava, että keskustelu pysyy asiallisena ja rakentavana.

  5.       Palautteen antaminen on keskeistä oppimisessa. Oppijan tuotosta pitää arvioida ja antaa palautetta, jotta hän voi kehittyä, oppia ja korjata virheitään. Etäopetuksessa käytetään samoja periaatteita palautteen antamiseen kuin muussakin opetuksessa.

  Vuorovaikutuksessa katsekontakti on tärkeä. Katseella voi viestittää eläytymistä ja positiivista asennetta toista ihmistä kohtaan tai hänen kertomaansa. Katseella voi houkutella muita mukaan keskusteluun ja ohjaajan katse voi toimia fasilitoijan välineenä (5). Etäopetuksessa katseen käyttö on rajallisempaa, kun opettaja ei aina näe oppijoita, varsinkin jos oppijoita on tilaisuudessa paljon. Tässä video (6) katsekontaktin ja kehon kielen merkityksestä, joka välittyy myös kameran kautta kuuntelijoille.

  Etäopetuksessa kameran käyttö on tärkeä vuorovaikutuksen keino. Avaamalla kameran oppijat näkevät opettajan katseen ja positiivisen asenteen. Jos oppijoilla ei ole kameraa päällä, vuorovaikutus on yksisuuntaista. Tämä voi tuntua opettajalta aika raskaalta, kun ei saa katsekontaktia ja palautetta oppijoiltaan.  

  Digimaailmassa empatia välittyy huonommin kuin fyysisessä tapaamisessa. Kaikessa vuorovaikutuksessa empatia on tärkeä ja etäkeskusteluissa sen merkitys vielä korostuu.

  Tässä video (7) asiasta:

   

  Pilvipalveluissa olevia työkaluja vuorovaikutukseen:

  Presemo: https://presemo.aalto.fi/new

  Flinga: https://edu.flinga.fi/tools

  Jamboard: https://edu.google.com/intl/ALL_fi/products/jamboard/

  Kahoot: https://kahoot.it/

   

  Lähteet:

  1.       https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiehdP1-rDzAhWUrosKHVImBPgQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.fi%2Faikuiskasvatus%2Farticle%2Fdownload%2F96567%2F54962%2F&usg=AOvVaw1v1cdEaVpCJKgEl5qf7srX

  2.       https://www.opettaja.fi/tyossa/vuorovaikutuksessa-etaopetuksen-avain/

  3.       https://blog.edu.turku.fi/etaopetusfi/files/2017/01/oppimisympc3a4ristc3b6t-tutkimus-etc3a4opetus-suomessa.pdf

  4.       https://digierko.fi/2020/05/27/tunteet-vuorovaikutus-ja-etaopetus/

  5.       https://esignals.fi/kategoria/pedagogiikka/katsekontaktin-merkitys-vuorovaikutuksessa/#7676b4ab

  6.       https://www.youtube.com/watch?v=3pC5u_r5mpc

  7.       https://www.youtube.com/watch?v=whlk0zAQyRY