Osion kuvaus

  • Tehtävä icon
   Module 2 Karl Polanyi Tehtävä
  • Kansio icon
   Module 3 Pierre Bourdieu Kansio
  • Kansio icon
   Module 4 Jean Baudrillard Kansio
  • Kansio icon
   Module 7 Bruno Latour Kansio
  • Kansio icon

   Powerpoint slide decks from the lectures.