Topic outline

 • Tervetuloa Tuotantotalous 1 -kurssille!

  Yhteydenotto:
  Kurssin sähköpostiosoite: tu-a1100@aalto.fi 

  Kiireellisissä tapauksissa päässistentin Telegram @TUassari


  Osasuoritukset: 

  Kurssin arvostelu koostuu neljästä eri osasuorituksesta, jotka ovat voimassa kurssin päättymisestä yhden vuoden ajan.

  Harjoitustyö(H)

  Harjoitustyö on assistenttien ohjaamana suoritettava liiketoimintasuunnitelma ravintolan perustamisesta. Työ koostuu seitsemästä osatehtävästä, jotka palautetaan MyCoursesiin ja arvioidaan pistein 0-2 viikoittain. Näistä saatujen palautteiden perusteella työstetään osatehtävistä viimeistelty loppuraportti, jonka perusteella saa 0-14 pistettä osapalautusten lisäksi. Teoreettiset maksimipisteet harjoitustyöstä ovat näin ollen 28 pistettä, jotka skaalataan arvostelumaksimiin 26 pistettä.

  Laskutehtävät(N)

  Laskutehtävät ovat yritystoiminnan laskelmiin liittyviä tehtäviä MyCoursesissa.  Ne tehdään kahdessa eri kierroksessa, joista ensimmäinen on auki 24.10. - 20.11.2022 ja toinen 31.10. - 27.11.2022.

  Välikokeet 1 ja 2 (VK) sekä tentti(T)

  Kurssilla järjestetään kaksi välikoetta sekä tentti. Opiskelijalla on oikeus osallistua jokaiseen tilaisuuteen, ja hänen koepisteistänsä lasketaan paras mahdollinen yhdistelmä. Kaikki koe- ja tenttitilaisuudet järjestetään etänä MyCourses-alustalla. Tentti on sisällöltään välikokeiden 1 ja 2 summa, eikä hyväksytysti molemmat välikokeet suorittaneen osallistujan siis tarvitse osallistua tenttiin, ellei hän halua korottaa pisteitään joko jomman kumman tai molempien välikokeiden osalta.

  Välikoe 1: 18.10 klo 13-16

  Välikoe 2: 5.12. klo 13-15

  Tentti: 14.12.2022 klo 13 - 18, jossa VK1-aiheiset esseet ovat auki 13 - 16 ja VK2-aiheiset laskutehtävät ovat auki 16 - 18

  Luentoihin valmistavat tehtävät(L)

  Nämä koostuvat viikoittain ennen luentoa julkaistavasta materiaalista, joista on kymmenen tosi/epätosi -kysymystä MyCoursesissa.

  Osakokonaisuus

  Läpipääsyraja

  Maksimipisteet

  Arvostelukerroin

  Pisteet harjoitustyöstä (H)

  12,0 p.

  26,0 p.

  1,2

  Pisteet laskutehtävistä (N)

  40,0 p.

  60,0 p.

  0,3

  Pisteet välikokeista/tentistä (T)

  12,5 p[1].

  30,0 p.

  1,7

  Luentoihin valmistavat tehtävät (L)

  -

  3,0 p.

  1,0

  Tulevaisuusseminaarit (F)

  -

  2,0 p.

  1,0

  Palautepiste (P)

  -

  1,0 p.

  1,0  [1] Välikokeiden läpipääsyraja on VK1 osalta 7,5 p ja VK2 osalta 5,0 p. Maksimipistemäärä on molemmissa välikokeissa 15,0 p. Tentti koostuu välikokeista (VK1 + VK2), ja yksittäisen välikokeen voi uusia tenttitilaisuudessa.

  Tulevaisuusseminaarit (F) ovat paneelikeskustelutilaisuuksia, joita järjestetään kurssin aikana kaksi. Tilaisuuksiin osallistuville kurssilaisille myönnetään yksi ekstrapiste/osallistuminen - seminaarien ajankohdasta ja aiheista tiedotetaan myöhemmin lisää.

  Palautepiste (P) myönnetään kurssilaisille, jotka täyttävät kurssin lopussa julkaistavan palautelomakkeen.

  Pisteet skaalatan taulukosta löytyvillä kertoimilla, jolloin pistemääräksi muodostuu
  (H x 1,2) + (N x 0,3) + (T x 1,7) + L + F + P

   Arvosana 1 2 3 4 5
   Kurssipisteet, vähintään  51,9 60 70 80 90

  Opetus:

  Luennot

  Kurssilla on 9 luentoa, joista ensimmäinen pidetään keskiviikkona 7.9 klo 10:15-12:00. Tämän jälkeen luennot jatkuvat tiistaisin klo 12:15-14:00, alkaen 13.9. Ennen ensimmäistä luentoa julkaistaan kurssin MyCourses-sivulla videomuotoinen johdantoluento, jossa käydään läpi käytännön järjestelyjä. Luennot on jaettu kahteen osaan, joiden välissä pyritään pitämään vähintään 5 minuutin tauko (13:05-13:10) Luennoista julkaistaan muutaman päivää jälkikäteen tallenteet MyCourses-sivulta "Luennot ja luentomateriaalit".

  Viikkoharjoitukset

  Viikkoharjoitukset ovat kurssiassistenttien pohjustamia, ja niissä kerrataan luennoilta opittuja asioita ja opitaan soveltamaan niitä. Viikkoharjoituksissa saa valmiudet viikoittaisen harjoitustyön tekemiseen. Uusi viikkoharjoitus julkaistaan videoituna ohjeistuksena case-esimerkkeineen tiistaisin 13.9. alkaen heti viikon luennon jälkeen.

  Laskutuvat

  Laskutuvissa saa apua laskutehtävien tekemiseen assistentin ohjaamana. Kurssin laskutuvat toteutetaan Maarintie 8:ssa, ja niistä julkaistaan lisätietoa viimeistään ensimmäisten laskutehtävien aukeamiseen (24.10.) mennessä.


  Tervetuloa kurssille!