Osion kuvaus

 • Tiimityö alkaa heti ensimmäisellä luennolla 20.1, joten ryhmään liittymisen ja ensimmäisen tehtävän (RT0) pitää olla suoritettuna ennen luentoa. (DL 19.1. klo 18) Ryhmään liittyminen ja tehtävän tekoon osallistuminen määräaikaan mennessä on edellytys kurssilla pysymiselle. Ensimmäisen tehtävän ideana on tutustua omiin tiimiläisiin ja aloittaa projektin organisoiminen. Arvioitu työmäärä on 1,5h.  

  Projektista suoriutuvat keskimäärin parhaiten ne tiimit, joiden kokoonpano on mahdollisimman heterogeeninen. Huolehtikaa, että tiimissänne on monipuolisesti eri pääaineiden edustajia! Tiimissä on oltava: 

  • Max 9 jäsentä 

  • Vähintään 3 eri pääainetta (informaatioverkostot, matematiikka ja systeemianalyysi, teknillinen fysiikka, tietotekniikka, tuotantotalous, teknillinen psykologia) 

  • Informaatioverkostojen opiskelijoita max 3 henkilöä per tiimi 

   

  1. Liity kriteerien mukaiseen tiimiin (vain yhteen!) kommentoimalla tiimin viestiketjuun keskustelualueella nimesi, pääaineesi ja yhteystietosi. Apuna sopivan tiimin etsimiseen voi käyttää Telegramia: https://t.me/+Gr2S_zTxIW9kNDA8

  1. Valitkaa haluamanne verkkoalusta tiimin itsenäiseen ryhmätyöskentelyyn sekä ryhmän sisäiseen viestintään. Alustan täytyy mahdollistaa työskentelyn dokumentointi siten, että voitte esitellä työn etenemistä ja välivaiheita muille Zoomissa. Hyviä vaihtoehtoja ryhmän sisäiseen viestintään: WhatsApp, Telegram, Zoom, Google Hangouts, Slack. Esimerkkialustoja dokumentointiin ja töiden esittelyyn: Google Drive & Jamboard, Miro, Flinga, Office 365. 

  1. Tehkää tiiminä Ryhmätehtävä 0 ja palauttakaa se 19.1. klo 18 mennessä MyCoursesista löytyvään palautuslaatikkoon.